Semináře online

Rizikové chování žáků – povinnosti metodiků prevence a dalších pedagogů z pohledu práva
Jaká preventivní opatření přijímat a jak řešit projevy agrese a dalších forem sociálně patologických jevů v praxi škol a školských zařízení
20. 05. 2024
Online
Kamerové systémy podle GDPR
Kdy jsou kamerové systémy legálním opatřením? Jaká pravidla a doporučení přináší nová metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů?
21. 05. 2024
Online
Školní výlety, školy v přírodě a další mimoškolní akce z pohledu ředitelů škol a pedagogů
Jak splnit zákonné povinnosti při pořádání mimoškolních akcí podle zákona o ochraně veřejného zdraví, zákoníku práce aj.
23. 05. 2024
Online
Nezbytná cesta a některé další zásahy do vlastnictví pozemků a staveb z pohledu obce jako vlastníka nemovitých věcí
Předcházení sporům se sousedními vlastníky – Zajišťování přístupu na pozemek či ke stavbě – Zásahy do vlastnického práva souseda ad.
24. 05. 2024
Online
Jak vyplnit výkaz R44-99 a ostatní problematika spojená s podpůrnými opatřeními
Vyhláška č. 27/2016 Sb. – Vykazování a financování podpůrných opatření 2. až 5. stupně (NFN, PNFN): výkaz R44-99Z – Financování podpůrných opatření 1. stupně: pedagogická intervence, vztah k výkazu P1c-01
03. 06. 2024
Online
Právní odpovědnost ve školní družině s důrazem na individuální odpovědnost vychovatelek/ů
Jak předcházet rizikům. Jak řešit vzniklou odpovědnost. Jaké jsou možnosti právní ochrany.
05. 06. 2024
Online
Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku
Pronájem a pacht obecního nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení): specifika a postupy v praxi
06. 06. 2024
Online
Úplata za předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu po novele
Změny ve stanovení úplaty po novele školského zákona a vyhlášek o předškolním a zájmovém vzdělávání – Nejasnosti u snížení nebo osvobození od úplaty – Vymáhání dlužného školného – Správní řízení
07. 06. 2024
Online
Uvádějící učitel: nově zákonem stanovená pozice a související povinnosti ve školách od 1. 1. 2024
Metodické pokyny a legislativa k adaptačnímu procesu začínajících učitelů. Zkušenosti z praxe a problémové okruhy.
17. 06. 2024
Online
Nahrávám...
Aktualizujte předvolby souborů cookie