Semináře online

Rizikové chování žáků – povinnosti metodiků prevence a dalších pedagogů z pohledu práva

Jaká preventivní opatření přijímat a jak řešit projevy agrese a dalších forem sociálně patologických jevů v praxi škol a školských zařízení

Lektor: Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.

Cena s DPH:
3 013 Kč
Cena bez DPH:
2 490 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.

Školy a školská zařízení se stále častěji setkávají s problémy spojenými s agresí u dětí a žáků, která je jednou z nejzávažnějších forem rizikového chování ve školách. Jak se chovat při záchvatu vzteku žáka? Jak zjistit, jestli je s tím spojena jeho zdravotní diagnóza, nebo zda jde o důsledek požití návykové látky? Jak pracovat s kolektivem třídy v případě takové situace? Tyto otázky si často kladou nejen pracovníci školského poradenského pracoviště, ale také další pedagogové. I když metodici prevence správně nastaví preventivní mechanismy, musí být vyučující a vychovatelé připraveni na zvládání rizikového chování a zvolit postupy řešení odpovídající zákonným požadavkům.

Program:
Sociálně patologické jevy a rizikové chování dětí a žáků
Prevence: od skupinové práce ke krizovým plánům
Úloha školského poradenského pracoviště
Jak řešit akutní situace, projevy agrese – související právní normy

Komu je určen:
ředitelům škol, zástupcům a zástupkyním, metodikům prevence, výchovným poradcům, vyučujícím.

  
Nahrávám...
Online

Online seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Na základě objednávky obdržíte přístupové údaje. Samotný online seminář můžete sledovat ve stanoveném čase buď prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení. Během online semináře můžete lektorovi pokládat své dotazy prostřednictvím chatu nebo využít mikrofon. Ke sledování online semináře nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí Vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka.

Prezentace je promítána během online semináře, nejpozději den před konáním semináře ji zasíláme ještě v pdf formátu, abyste si ji mohli stáhnout do svého počítače, popř. vytisknout.

Zákazníkovi automaticky nevzniká nárok na záznam semináře. Většinu online seminářů však nahráváme a v případě dobré technické kvality nahrávku automaticky zpřístupňujeme všem účastníkům po dobu 14 dnů.
Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Bude zasláno e-mailem nejpozději den po konání semináře.

Prezentace je promítána během online semináře, nejpozději den před konáním semináře ji zasíláme ještě v pdf formátu, abyste si ji mohli stáhnout do svého počítače, popř. vytisknout.

Zákazníkovi automaticky nevzniká nárok na záznam semináře. Většinu online seminářů však nahráváme a v případě dobré technické kvality nahrávku automaticky zpřístupňujeme všem účastníkům po dobu 14 dnů.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Bude zasláno e-mailem nejpozději den po konání semináře.


Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.
Lucie Obrovská je absolventkou Právnické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Soustřeďuje se na školskou legislativu, antidiskriminační právo a související pracovněprávní agendu. Pracuje pro Kancelář veřejného ochránce práv, ministerstvo práce a ministerstvo obrany. Podílí se na expertní a lektorské činnosti pro řadu vzdělávacích společností a pro Národní pedagogický institut. Externě vyučovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, spolupracovala s Ministerstvem pro místní rozvoj. V souvisejících oblastech publikuje odborné texty se zaměřením na rovný přístup ke vzdělání, školskou legislativu a dějiny práva.


Aktualizujte předvolby souborů cookie