Semináře online

Nezbytná cesta a některé další zásahy do vlastnictví pozemků a staveb z pohledu obce jako vlastníka nemovitých věcí

Předcházení sporům se sousedními vlastníky – Zajišťování přístupu na pozemek či ke stavbě – Zásahy do vlastnického práva souseda ad.

Lektor: JUDr. Adam Zítek Ph.D.

Cena s DPH:
4 344 Kč
Cena bez DPH:
3 590 Kč

Registrace na tento seminář je ukončena a již není možné se přihlásit.

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.

Obce patří mezi nejvýznamnější vlastníky nemovitých věcí a je logické, že často vstupují do právních vztahů s ostatními vlastníky, zejména pak s vlastníky sousedními. Občanský zákoník pro tyto situace obsahuje celou řadu důležitých ustanovení, při jejichž znalosti lze předejít mnohým sporům z tzv. sousedských práv. Velká pozornost je v platném právu rovněž věnována zajištění přístupu na pozemek či ke stavbě při absenci přímého spojení s veřejnou cestou, a to případně i proti vůli sousedního vlastníka (tzv. nezbytná cesta). V praxi často řešeným tématem je správnost hranice mezi pozemky, kde význam může mít i nová žaloba na určení hranice pozemku nebo institut rozhrady. V neposlední řadě občanský zákoník umožňuje za určitých podmínek zasáhnout do vlastnického práva souseda i přesahem stavby. Osvojte si praktické kompetence, jak vzniklé situace řešit z pohledu soukromého práva.

Program:
Zařazení úpravy omezení vlastnického práva v občanském zákoníku.
Imise přímé a nepřímé. Absolutní zákaz nebo přihlížení k místním poměrům. Zákonná dovolenost některých imisí.
Movité věci na cizím pozemku a práva k nim.
Omezení pro umisťování stromů u hranice pozemku.
Přerosty a podrosty stromů a rostlin, vlastnictví jejich plodů.
Omezení pro terénní úpravy pozemku ve vztahu k sousednímu pozemku.
Nucená opatření proti vodě, sněhu a ledu ve vztahu k sousednímu pozemku.
Stavby u hranice pozemku.
Oprávněné jednorázové vstupy na sousední pozemek.
Stabilita hranic mezi pozemky, rozhrady a žaloba na určení hranice pozemku. Přestavek a oprávněné užívání cizího prostoru.
Zajištění přístupu k pozemku anebo ke stavbě. Právní možnosti a jejich význam. Nezbytná cesta a její případné zřízení soudem (kdy lze a kdy nikoliv) a jaká jsou práva a povinnosti z nezbytné cesty.

Komu je určen:
zejména zaměstnancům obecních úřadů, úřadů statutárních měst a krajských úřadů zodpovědným za správu majetku obcí.

  
Nahrávám...
Online

Online seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Na základě objednávky obdržíte přístupové údaje. Samotný online seminář můžete sledovat ve stanoveném čase buď prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení. Během online semináře můžete lektorovi pokládat své dotazy prostřednictvím chatu nebo využít mikrofon. Ke sledování online semináře nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí Vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka.

Prezentace je promítána během online semináře, nejpozději den před konáním semináře ji zasíláme ještě v pdf formátu, abyste si ji mohli stáhnout do svého počítače, popř. vytisknout.

Zákazníkovi automaticky nevzniká nárok na záznam semináře. Většinu online seminářů však nahráváme a v případě dobré technické kvality nahrávku automaticky zpřístupňujeme všem účastníkům po dobu 14 dnů.
Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Bude zasláno e-mailem nejpozději den po konání semináře.

Prezentace je promítána během online semináře, nejpozději den před konáním semináře ji zasíláme ještě v pdf formátu, abyste si ji mohli stáhnout do svého počítače, popř. vytisknout.

Zákazníkovi automaticky nevzniká nárok na záznam semináře. Většinu online seminářů však nahráváme a v případě dobré technické kvality nahrávku automaticky zpřístupňujeme všem účastníkům po dobu 14 dnů.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Bude zasláno e-mailem nejpozději den po konání semináře.


JUDr. Adam Zítek Ph.D.
JUDr. Adam Zítek, Ph.D. je advokátem a vyučuje v Ústavu práva a právní vědy o.p.s.  Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií a vysokoškolských učebnic.


Aktualizujte předvolby souborů cookie