Semináře online

Právní odpovědnost ve školní družině s důrazem na individuální odpovědnost vychovatelek/ů

Jak předcházet rizikům. Jak řešit vzniklou odpovědnost. Jaké jsou možnosti právní ochrany.

Lektor: JUDr. Mgr. Eva Janečková

Cena s DPH:
3 013 Kč
Cena bez DPH:
2 490 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.

Jako vychovatelé nesete odpovědnost jak za svěřené děti, tak majetek. Jste nuceni řešit nejen běžné situace z provozu školní družiny, ale také správně reagovat na nečekané situace, jako jsou úrazy dětí a poskytování zdravotních úkonů, jednat s orgány veřejné moci, zákonnými zástupci dítěte a dalšími subjekty. Online seminář vysvětlí vznik odpovědnosti školní družiny, resp. vychovatelů v družině, ale také odpovědnosti dětí a zákonných zástupců. Ověřte si, co říká zákon, abyste se rozhodovali správně v situacích, kdy jste zatahováni do sporů mezi rodiči, poskytujete dítěti ošetření, jste vyzváni k předání osobních údajů dítěte, administrujete přijetí dítěte do družiny, nakládáte s fotografiemi a v dalších situacích.

Program:
Přijetí dítěte do školní družiny:
Kdo je zákonným zástupcem dítěte. Jeden nebo oba rodiče? Dobrá víra třetí strany
Souhlas s pořízením fotografie:
Situace, kdy není nutné získat svolení ani souhlas
Situace, kdy je nezbytné získat svolení podle občanského zákoníku
Situace, kdy je nutné získat souhlas podle GDPR
Souhlas zákonného zástupce, souhlas dítěte
Odpovědnost za nakládání s fotografiemi
Odpovědnost za dítě při vyzvedávání dítěte:
Vyzvedávání dítěte při neshodách zákonných zástupců. Vyzvedávání nezletilým sourozencem. Odpovědnost za dítě při jeho včasném nevyzvednutí
Odpovědnost ve vztahu k dítěti:
Odpovědnost při úrazu. Odpovědnost za poškození věcí.
Poskytování zdravotních úkonů
Odpovědnost za poškození věcí dítětem
Odpovědnost třetích osob a ve vztahu ke třetím osobám
Předávání informací o dítěti osobám (OSPOD, policie, partner zákonného zástupce atd.)
Odpovědnost zaměstnanců za svěřené věci
Trestní odpovědnost

Komu je určen:
vedoucím vychovatelům a vedoucím vychovatelkám, vychovatelům a vychovatelkám, vedení školských zařízení a ředitelům škol, pedagogům volného času a asistentům pedagoga.

  
Nahrávám...
Online

Online seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Na základě objednávky obdržíte přístupové údaje. Samotný online seminář můžete sledovat ve stanoveném čase buď prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení. Během online semináře můžete lektorovi pokládat své dotazy prostřednictvím chatu nebo využít mikrofon. Ke sledování online semináře nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí Vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka.

Prezentace je promítána během online semináře, nejpozději den před konáním semináře ji zasíláme ještě v pdf formátu, abyste si ji mohli stáhnout do svého počítače, popř. vytisknout.

Zákazníkovi automaticky nevzniká nárok na záznam semináře. Většinu online seminářů však nahráváme a v případě dobré technické kvality nahrávku automaticky zpřístupňujeme všem účastníkům po dobu 14 dnů.
Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Bude zasláno e-mailem nejpozději den po konání semináře.

Prezentace je promítána během online semináře, nejpozději den před konáním semináře ji zasíláme ještě v pdf formátu, abyste si ji mohli stáhnout do svého počítače, popř. vytisknout.

Zákazníkovi automaticky nevzniká nárok na záznam semináře. Většinu online seminářů však nahráváme a v případě dobré technické kvality nahrávku automaticky zpřístupňujeme všem účastníkům po dobu 14 dnů.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Bude zasláno e-mailem nejpozději den po konání semináře.


JUDr. Mgr. Eva Janečková
JUDr. Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době pracuje jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro městskou část Prahy 8 a její příspěvkové organizace. Je také konzultantem pro Sdružení místních samospráv. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků, odbornou lektorkou od roku 2005.

Aktualizujte předvolby souborů cookie