Semináře online

Školní výlety, školy v přírodě a další mimoškolní akce z pohledu ředitelů škol a pedagogů

Jak splnit zákonné povinnosti při pořádání mimoškolních akcí podle zákona o ochraně veřejného zdraví, zákoníku práce aj.

Lektor: JUDr. Mgr. Eva Janečková

Cena s DPH:
3 013 Kč
Cena bez DPH:
2 490 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.

Pořádání mimoškolních akcí klade na ředitele škol a pedagogy značné nároky. Je třeba vyřešit otázky bezpečnosti nebo pracovního práva (např. jak se vypořádat s limity pracovní cesty a cestovními náhradami, s pracovní dobou atd). Je rovněž nezbytné se zorientovat v odpovědnosti za škodu, a to jak za škodu způsobenou žáky, tak žákům. Ještě složitější je zorganizovat školu v přírodě, kdy jste povinni vyhovět všem požadavkům vyplývajícím ze zákona o veřejném zdraví, školského zákona a dalších vyhlášek. Zorientujte se v zákonných požadavcích a doporučených postupech a konzultujte nejasnosti s lektorkou, která je uznávanou odbornicí na školskou legislativu.

Program:
Typy akcí:
Zotavovací akce
Škola v přírodě (Zdravotní způsobilost, Potvrzení o bezinfekčnosti, Společné ubytování)
Školní výlet
Povinnosti školy a zákonných zástupců
Odpovědnost za škodu:
Odpovědnost pedagogického pracovníka za úraz dítěte/žáka
Odpovědnost dětí/žáků a zákonných zástupců
Počet dětí na jednoho pedagoga
Pracovněprávní aspekty:
Pracovní cesta
Rozvržení pracovní doby
Délka směny a přestávky v práci, práce přesčas
Příplatky
Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách
Prostor pro Vaše dotazy

Komu je určen:
všem pracovníkům škol a školských zařízení, tedy jak vedoucím pracovníkům, tak i jednotlivým pedagogům.

  
Nahrávám...
Online

Online seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Na základě objednávky obdržíte přístupové údaje. Samotný online seminář můžete sledovat ve stanoveném čase buď prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení. Během online semináře můžete lektorovi pokládat své dotazy prostřednictvím chatu nebo využít mikrofon. Ke sledování online semináře nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí Vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka.

Prezentace je promítána během online semináře, nejpozději den před konáním semináře ji zasíláme ještě v pdf formátu, abyste si ji mohli stáhnout do svého počítače, popř. vytisknout.

Zákazníkovi automaticky nevzniká nárok na záznam semináře. Většinu online seminářů však nahráváme a v případě dobré technické kvality nahrávku automaticky zpřístupňujeme všem účastníkům po dobu 14 dnů.
Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Bude zasláno e-mailem nejpozději den po konání semináře.

Prezentace je promítána během online semináře, nejpozději den před konáním semináře ji zasíláme ještě v pdf formátu, abyste si ji mohli stáhnout do svého počítače, popř. vytisknout.

Zákazníkovi automaticky nevzniká nárok na záznam semináře. Většinu online seminářů však nahráváme a v případě dobré technické kvality nahrávku automaticky zpřístupňujeme všem účastníkům po dobu 14 dnů.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Bude zasláno e-mailem nejpozději den po konání semináře.


JUDr. Mgr. Eva Janečková
JUDr. Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době pracuje jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro městskou část Prahy 8 a její příspěvkové organizace. Je také konzultantem pro Sdružení místních samospráv. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků, odbornou lektorkou od roku 2005.

Aktualizujte předvolby souborů cookie