Webináře nahrávky

Spisová služba. Prakticky?

Jak uchopit relativně složitý mechanismus správy dokumentů, zejména pak v souvislosti s nastupující digitalizací procesů správy dokumentů...

Lektor: Mgr. Jan Schwaller

Kdykoli dle Vašich časových možností
75 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Spisová služba má být páteřním informačním systémem každé organizace, prostřednictvím kterého má organizace operativní přehled o dokumentech v každém okamžiku a čase a to tak, aby byl naplněn jak zákonný rozměr správy dokumentů, tak zejména právní a ekonomická ochrana organizace samotné. Nahrávka nabídne praktický pohled na to, jak se pokusit vyřešit nejdůležitější postupy v oblasti spisové služby, a jak uchopit relativně složitý mechanismus správy dokumentů, zejména pak v souvislosti s nastupující digitalizací procesů správy dokumentů.

Program:
Zmapování organizace z hlediska dokumentů (Předběžný průzkum chování organizace – Analýza procesů v organizaci – Určení požadavků na záznamy a dokumenty – Zhodnocení stávajících systémů správy dokumentů – Stanovení strategií pro správu záznamů a dokumentů – Návrh systému spisové služby – Implementace systému spisové služby – Post-implementační ověření)
Spisová služba jako základní informační systém organizací
Správa dokumentů a dokument management (Legislativa – Lidé – Technika)
Spisový a skartační řád
Spisový a skartační plán – jak jej vytvořit a jak s ním pracovat.
Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb (NSESSS), atest
Jak Vám mohou pomoci veřejné archivy
Základní právní přehled s vazbou na archivní zákon v co nejmenší možné míře

Komu je určen:
všem původcům, kteří jsou v zákoně č. 499/2004 Sb. (archivní zákon) definováni jako veřejnoprávní, konkrétně pracovníkům podatelen a spisoven a dalším zaměstnancům sekretariátu a administrativy, kteří vykonávají agendu vedení spisové služby, a také vedení těchto organizací. Probírané postupy a zásady správy dokumentů však v praxi využijí i soukromé subjekty.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Mgr. Jan Schwaller
Mgr. Jan Schwaller vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie – archivnictví a pomocné vědy historické. Působil nejprve jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze pracoval jako odborný asistent v Archivu Národního muzea a v současnosti je vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Na této pozici se více jak 15 let věnuje předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi. Na téma archivnictví a spisové služby publikuje a přednáší a snaží se své poznatky z praxe předat dále.


Aktualizujte předvolby souborů cookie