Webináře nahrávky

Kontrola spisové služby

Návod na revizi postupů – Rizikové oblasti, na které se kontrola zaměřuje – Odstranění častých chyb

Lektor: Mgr. Jan Schwaller

Kdykoli dle Vašich časových možností
120 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Kontroly vedení spisové služby ze strany dozorového orgánu jsou stále častější. Seznamte se s průběhem kontroly spisové služby, povinnostmi ze strany kontrolních orgánů i kontrolovaného. Získejte návod, jak se na kontrolu připravit a jaká opatření přijmout k odstranění případných nedostatků vč. nastavení metodiky, procesů a postupů spojených se správou dokumentů v praxi. Výklad je doplněn konkrétními příklady z praxe i přehledem nejčastějších chyb a nedostatků.

Program:
Kontrola výkonu spisové služby:legislativní rámec
Kontrolní orgány
Předmět kontroly
Práva kontrolního orgánu
Povinnosti kontrolovaného
Průběh kontroly
Přestupky podle § 74 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Jak se připravit na kontrolu spisové služby?
Vnitřní kontrola výkonu spisové služby
Kontrola nastavení metodiky spisové služby
Kontrola procesů spojených se správou dokumentů
Kontrola dalších povinností ve spisové službě
Nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků

Komu je určen:
zaměstnancům a vedoucím zaměstnancům veřejné správy, kteří se podílí na zajišťování odborné správy dokumentů.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Mgr. Jan Schwaller
Mgr. Jan Schwaller vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie – archivnictví a pomocné vědy historické. Působil nejprve jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze pracoval jako odborný asistent v Archivu Národního muzea a v současnosti je vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Na této pozici se více jak 15 let věnuje předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi. Na téma archivnictví a spisové služby publikuje a přednáší a snaží se své poznatky z praxe předat dále.


Aktualizujte předvolby souborů cookie