Webináře nahrávky

Datové schránky ve veřejné správě: legislativní požadavky

Praktické ukázky – Zásady pro doručování, odesílání a archivaci dokumentů – Nastavení datové schránky

Lektor: RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

Kdykoli dle Vašich časových možností
80 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Orgány veřejné moci musí zohlednit při práci s datovou schránkou specifika, která jí ukládají nejen pravidla DS, ale i legislativa o archivnictví a spisové službě. Tyto povinnosti se promítají přímo do praktického využívání DS (ať již se jedná o povinnosti při doručování dokumentů, volbu přípustných formátů nebo archivaci přijatých zpráv). Získejte užitečná doporučení, jak vstupovat do DS, jak nastavit přístupy a oprávnění pro jednotlivé zaměstnance, kteří s DS pracují, jak a kdy zneplatnit vydané přístupy, jaký je postup pro získání nových a mnoho dalších. Informace jsou maximálně praktické a funkcionality a nastavení jsou demonstrovány v prostředí DS, abyste získali návod, který v praxi opravdu využijete.

Program:
Právní zakotvení problematiky datových schránek
Zrovnoprávnění doručování papírové a elektronické verze dokumentu
Kdo musí/může mít datovou schránku
Povinnosti orgánu veřejné moci při komunikaci datovou schránkou
Kdo může vstupovat do datové schránky a jakými způsoby
Datová zpráva jako elektronická data zasílaná datovou schránkou
Možnosti uložení datových zpráv
Autorizovaná konverze dokumentů
Praktická ukázka práce s datovou schránkou a její nastavení

Komu je určen:
pracovníkům úřadů a jiných orgánů veřejné moci (vyjma škol), kteří pracují s datovou schránkou.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA
Odborná asistentka na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 2009 až 2017 metodička datových schránek na Krajském úřadu Středočeského kraje. Od února 2010 do ledna 2012 lektorka projektu vzdělávání „eGovernment ve Středočeském kraji“. Od roku 2010 lektorka různých vzdělávacích institucí v České republice v oblasti datových schránek a zároveň autorka článků daného tématu v různých časopisech.


Aktualizujte předvolby souborů cookie