Webináře nahrávky

Kamerové systémy ve školách, školských zařízeních a v obcích

Nezbytné kroky před instalací kamerových systému a při jejich provozu z hlediska ochrany osobních údajů

Lektor: JUDr. Mgr. Eva Janečková

Kdykoli dle Vašich časových možností
60 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Kamerové sledování a pořizování záznamů vede ke shromažďování a uchovávání obrazových nebo audiovizuálních informací o všech osobách vstupujících do monitorovaného prostoru, které lze identifikovat na základě jejich vzhledu nebo jiných charakteristických znaků. I využívání kamerového systému bez záznamu však podléhá povinnostem při zpracování osobních údajů podle GDPR. Jak stanovit účel instalace kamerového systému a jakou podobu má mít dokumentace? Jak definovat tzv. oprávněný zájem a provést balanční test? A kdy musí být udělen souhlas se zpracováním osobních údajů? Jaké kroky je nezbytné učinit před instalováním kamerového systému? Ověřte si, že provozování kamerového systému je v souladu platnými nařízeními a že vedete nezbytnou dokumentaci pro případ kontroly.

Program:
Rizika při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému
Výjimka – osobní či domácí činnosti
Základní povinnosti: Stanovení účelu – Zákonnost zpracování
Právní základ: Oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) – Nezbytnost splnit úkol prováděný ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (čl. 6 odst. 1 písm. e) – Souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a)
Nezbytnost zpracování
Přiměřená očekávání subjektu údajů
Biometrické údaje
Informační povinnost
Doba uložení
Technická a organizační opatření
Balanční testy 

Komu je určen:
správcům kamerových systémů, které nejsou zřízeny na základě zákona, tedy obcím, které kamerové systémy instalují nejčastěji, školám a dalším příspěvkovým organizacím.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


JUDr. Mgr. Eva Janečková
JUDr. Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době pracuje jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro městskou část Prahy 8 a její příspěvkové organizace. Je také konzultantem pro Sdružení místních samospráv. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků, odbornou lektorkou od roku 2005.

Aktualizujte předvolby souborů cookie