Webináře nahrávky

Správní řízení a rozhodování ve školství

Jak rozhodovat z pozice ředitele školy a dalších vedoucích pracovníků (např. o přijetí či nepřijetí dítěte/žáka ke vzdělávání)

Lektor: JUDr. Mgr. Eva Janečková

Kdykoli dle Vašich časových možností
60 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Splnění všech formálních náležitostí a zákonných požadavků při vedení správních řízení není snadným úkolem, zvlášť když situaci komplikují mnohdy i protichůdná stanoviska judikatury Nejvyššího správního soudu vůči správnímu řádu a novelizovanému školskému zákonu. Nahrávka Vás na konkrétních příkladech podání provede všemi formálními náležitostmi od zahájení správního řízení přes vedení správního spisu až po vydání rozhodnutí, aby bylo ve výsledku skutečně nezpochybnitelné. Zvláštní pozornost je věnována vydání rozhodnutí v případě, kdy je rozhodováno o přijetí či nepřijetí dítěte/žáka ke vzdělávání.

Program:
Vztah správního řádu a školského zákona:
Základní právní předpisy, Vztah základních právních předpisů
Správní řízení ve školách:
Postavení ředitele školy ve správním řízení
Vedení správního řízení:
Oprávněné úřední osoby, Správní spis, Spisový přehled, Nahlížení do spisu
Zahájení správního řízení:
Zahájení řízení z moci úřední, Zahájení řízení na žádost
Rozhodnutí:
Formální náležitosti, Výroková část, Odůvodnění, Poučení, Lhůta pro vydání rozhodnutí

Komu je určen:
všem vedoucím pracovníkům v oblasti školství.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


JUDr. Mgr. Eva Janečková
JUDr. Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době pracuje jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro městskou část Prahy 8 a její příspěvkové organizace. Je také konzultantem pro Sdružení místních samospráv. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků, odbornou lektorkou od roku 2005.

Aktualizujte předvolby souborů cookie