Elektronické produkty

Vnitřní účetní směrnice 2024

Usnadněte si přípravu vlastních účetních směrnic díky již vypracovaným vzorovým směrnicím

Lektor: Ing. Miriam Lukášová

Cena s DPH:
1 561 Kč
Cena bez DPH:
1 290 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.

e-Produkt obsahuje hlavní dokument ve formátu pdf v rozsahu 47 stran a 21 vzorů vnitřních směrnic.

Elektronický produkt Vás provede krok za krokem sestavováním vnitřních účetních směrnic a upozorní na nezbytné náležitosti. Získáte doporučení, tipy a návody, na co nezapomenout v obsahu vnitřní směrnice a zorientujete se v aktuální legislativě a pravidlech, která pro účetní směrnice platí. Elektronický produkt je sestaven tak, aby plně vyhovoval jak potřebám malé účetní jednotky, tak i velkým účetním jednotkám. Důležitá jsou rovněž upozornění na časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky při sestavování vlastních směrnic. Díky elektronickému formátu produktu získáte přílohu, která obsahuje vypracované vzorové účetní směrnice. Ty mohou sloužit jako vzor pro vypracování vlastních směrnic.

Obsah:
I. Pravidla pro tvorbu vnitřních účetních směrnic
1. Úvod
2. Zákonné předpisy
3. Úkol, zásady a názvy
4. Náležitosti vnitropodnikové směrnice
4.1 Záhlaví vnitropodnikové směrnice
4.2 Úvodní ustanovení vnitropodnikové směrnice
4.3 Závěrečná ustanovení
4.4 Zápatí vnitropodnikových směrnic
4.5 Vlastní obsah vnitropodnikové směrnice
4.5.1 Systém zpracování účetnictví
4.5.2 Účtový rozvrh
4.5.3 Kompetence a podpisové záznamy
4.5.4 Oběh účetních dokladů
4.5.5 Archivace účetních dokladů
4.5.6 Účetní závěrka
4.5.7 Dlouhodobý majetek a odpisový plán
4.5.8 Zásoby
4.5.9 Pokladna
4.5.10 Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů
4.5.11 Cizí měny a kurzové rozdíly
4.5.12 Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad
4.5.13 Inventarizace
4.5.14 Opravné položky
4.5.15 Rezervy
4.5.16 Konsolidační pravidla
4.5.17 Výplata podílu na zisku
4.6 Časté chyby při sestavování vnitropodnikových směrnic
4.7 Závěr
5. Směrnice pro OSVČ
I. Vzory vnitřních účetních směrnic
01 Vnitřní směrnice Oběh účetních dokladů
02 Vnitřní směrnice k zúčtování měsíce prosince a účetní závěrky ke dni 31. 12. 2023
03 Vnitřní směrnice k provádění inventarizací
Příloha č. 1 Příkaz k provedení řádné inventarizace ke dni 31. 12. 2023
Příloha č. 2 Proškolení členů inventurních komisí
Příloha č. 3 Prohlášení odpovědného pracovníka
Příloha č. 4 Inventurní soupis zásob
Příloha č. 5 Inventurní soupis pokladny
Příloha č. 6 Inventurní soupis cenin
Příloha č. 7 Inventarizační zápis o provedení řádné inventarizace
Příloha č. 8 Prohlášení odpovědného pracovníka – účast na inventuře
Příloha č. 9 Přehled výsledků inventury
Příloha č. 10 Inventurní soupis pohledávek
Příloha č. 11 Dopis – inventura pohledávek
Příloha č. 12 Zpráva o provedení inventarizace
04 Vnitřní směrnice k zúčtování zásob
05 Vnitřní směrnice Archivace účetních dokladů
06 Vnitřní směrnice k cestovním náhradám
07 Vnitřní směrnice ke zdravotnímu volnu
08 Vnitřní směrnice k poskytování příspěvku na stravování
09 Vnitřní směrnice k DE

Komu je určen:
zástupcům obchodních společností, kteří pracují v ekonomickém oddělení účetní jednotky např. v úseku metodiky, účtáren a archivu. Informace využijí samostatné účetní kanceláře, které zpracovávají účetnictví externě. Produkt je vhodný i pro manažery, kterým umožní skrze vnitřní směrnice pohled na danou účetní jednotku.

  
Nahrávám...
e-Produkt
e-Produkt obsahuje hlavní dokument ve formátu pdf a vzory ve Wordu nebo Excelu; vše komprimováno ve formátu zip. Na základě vyplněné objednávky Vám bude zaslán odkaz (link), jehož prostřednictvím si e-Produkt stáhnete do svého počítače.
Ing. Miriam Lukášová
Ing. Miriam Lukášová absolvovala výrobně ekonomickou fakultu na VŠE v Praze, dále Institut certifikace účetních. V roce 2004 byla jmenována znalcem KS Brno v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence. V současnosti ve své účetní a znalecké kanceláři se věnuje zpracování účetnictví OSVČ, právnickým osobám jak podnikatelským tak neziskovým organizacím – spolkům, dále se věnuje znalecké činnosti a publikační činnosti.


Aktualizujte předvolby souborů cookie