Elektronické produkty

Inventarizace majetku a závazků 2024

Vzorové dokumenty v elektronické podobě a průvodce inventurou od přípravy přes realizaci až po zpracování výsledků

Lektor: Ing. Miriam Lukášová

Cena s DPH:
1 561 Kč
Cena bez DPH:
1 290 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.

e-Produkt obsahuje hlavní dokument ve formátu pdf v rozsahu 47 stran a 13 editovatelných vzorů (Word).

Elektronický produkt Vás seznámí s platnou legislativou a krok za krokem provede celým procesem inventarizace majetku a závazků. Získáte praktické návody, jak postupovat při prověřování, posuzování a kontrolování jednotlivých druhů majetku a závazků, jak zpracovat výsledky inventur a vypořádat inventarizační rozdíly. Vzorové dokumenty v elektronické podobě Vám usnadní přípravu inventarizační zprávy, směrnice k provádění inventarizace a další dokumentace související s provedením inventur.

Obsah:
1. Úvod do problematiky
1.1 Platná legislativa
1.2 Vymezení pojmů
1.2.1 Inventarizace
1.2.2 Inventura
1.2.3 Fyzické a dokladové inventury
1.2.4 Inventurní soupisy

2. Povinnosti účetní jednotky
2.1 Sestavení vnitřních směrnic
2.1.1 Úvod směrnice
2.1.2 Zajištění inventarizací
2.1.3 Stanovení inventur
2.1.4 Inventurní soupisy
2.1.5 Inventurní rozdíly
2.1.6 Inventarizační zápisy
2.2 Inventarizační komise
2.3 Sestavení inventarizační zprávy a návrhů na vypořádání
2.3.1 Plán inventur
2.3.2 Proškolení členů inventarizačních komisí
2.3.3 Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
2.3.4 Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur
2.3.5 Informace o inventarizačních rozdílech
2.3.6 Změny odpisových plánů
2.3.7 Návrhy na opravné položky majetku
2.3.8 Další zjištěné informace

3. Inventarizace majetku a závazků
3.1 Inventarizace dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
3.2 Inventarizace finančního dlouhodobého a krátkodobého majetku
3.3 Inventarizace zásob
3.4 Inventarizace pohledávek a závazků
3.5 Inventarizace vlastního kapitálu

4. Dokladové inventury majetku a závazků
4.1. Vymezení pojmů
4.2 Postup při dokladových inventurách
4.3 Inventurní soupisy u dokladové inventury

5. Závěry inventur
5.1 Inventarizační zpráva
5.2 Archivace inventarizace Závěr

PŘÍLOHY
1 Vnitřní směrnice
1.1 Příkaz k provedení řádné inventarizace
1.2 Proškolení inventarizačních komisí
1.3 Prohlášení doklady
1.4 Inventurní soupis
1.5 Inventura pokladny
1.6 Inventura cenin
1.7 Inventarizační zápis
1.8 Prohlášení účast na inventuře
1.9 Přehled výsledků
1.10 Inventarizační soupis pohledávek
1.11 Inventarizace pohledávek – dopis
1.12 Inventarizační zpráva – vzor

Komu je určen:
zástupcům obchodních společností, kteří pracují v ekonomickém oddělení účetní jednotky, např. v úseku metodiky a účtáren, a pracovníkům ve skladovém hospodářství. Informace využijí i zástupci veřejného sektoru a samostatné účetní kanceláře. Elektronický produkt je sestaven tak, aby plně vyhovoval jak potřebám malé účetní jednotky, tak i velkým účetním jednotkám.

  
Nahrávám...
e-Produkt
e-Produkt obsahuje hlavní dokument ve formátu pdf a vzory ve Wordu nebo Excelu; vše komprimováno ve formátu zip. Na základě vyplněné objednávky Vám bude zaslán odkaz (link), jehož prostřednictvím si e-Produkt stáhnete do svého počítače.
Ing. Miriam Lukášová
Ing. Miriam Lukášová absolvovala výrobně ekonomickou fakultu na VŠE v Praze, dále Institut certifikace účetních. V roce 2004 byla jmenována znalcem KS Brno v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence. V současnosti ve své účetní a znalecké kanceláři se věnuje zpracování účetnictví OSVČ, právnickým osobám jak podnikatelským tak neziskovým organizacím – spolkům, dále se věnuje znalecké činnosti a publikační činnosti.


Aktualizujte předvolby souborů cookie