Webináře nahrávky

Šikana ve škole: právní možnosti řešení situace

Právní nástroje týkající se „klasické“ i kyberšikany ve školách

Lektor: Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.

Kdykoli dle Vašich časových možností
70 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


V případě šikany je nezbytné jednat striktně podle práva a dobře znát jak povinnosti vedení školy, tak i jednotlivých pracovníků. Ujasněte si, jak v praxi postupovat, kdy je potřeba spolupracovat s dalšími subjekty, a jaké může mít chování žáků i pedagogů občanskoprávní a trestněprávní důsledky. Získejte odpovědi na to, zda může být žák kvůli šikaně stíhán, zda musí aktivně spolupracovat rodiče jak šikanovaného, tak agresora, kam sahá odpovědnost školy, ředitele a pedagogů, zda nese škola odpovědnost za obtěžování mezi žáky a jak se vypořádat s novým fenoménem – kyberšikanou.

Program:
Školský zákon a další důležité předpisy
Kdo je za co zodpovědný, jaké jsou úkoly jednotlivých aktérů
Metodický pokyn
Další právní otázky související s postihováním šikany ve školách

Komu je určen:
metodikům prevence, výchovným poradcům, ředitelům a ředitelkám škol, pracovníkům samospráv, zástupcům a zástupkyní ředitelů/ředitelek škol, vyučujícím, budoucím vyučujícím, pracovníkům OSPOD.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.
Lucie Obrovská je absolventkou Právnické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Soustřeďuje se na školskou legislativu, antidiskriminační právo a související pracovněprávní agendu. Pracuje pro Kancelář veřejného ochránce práv, ministerstvo práce a ministerstvo obrany. Podílí se na expertní a lektorské činnosti pro řadu vzdělávacích společností a pro Národní pedagogický institut. Externě vyučovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, spolupracovala s Ministerstvem pro místní rozvoj. V souvisejících oblastech publikuje odborné texty se zaměřením na rovný přístup ke vzdělání, školskou legislativu a dějiny práva.


Aktualizujte předvolby souborů cookie