Webináře nahrávky

Asistent pedagoga v MŠ a ZŠ: vymezení hranic jeho působnosti

Pedagogické a pracovněprávní postavení asistentů pedagoga podle školského zákona, z. o pedagogických pracovnících, inkluzivní vyhlášky a další legislativy

Lektor: Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.

Kdykoli dle Vašich časových možností
80 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Zaměstnáváte-li ve své škole asistenta pedagoga, pak je nezbytné se dobře orientovat zejm. ve školském zákoně, novelizovaném zákoně o pedagogických pracovnících, v tzv. inkluzivní vyhlášce a v metodikách, které regulují jeho pracovní náplň, povinnosti a práva. Ujasněte si, jak tuto pozici ve škole v praxi správně administrovat. Výklad se dotkne jednak pracovněprávních vazeb (vztah asistentů k dalším pracovníkům školy), jednak jeho úlohy z pohledu práva. Vymezí hranice jeho působnosti (v praxi je problematicky určitelné, co vše má mít asistent pedagoga v náplni práce), ale také jeho odpovědnostní vazby a poskytování nadstandardní, nepedagogické činnosti. Pozornost bude věnována též aktuálním otázkám, zejména novinkám vyvolaným tzv. Lex Ukrajina, a parametrizaci asistentů ve školách a zařízeních. Vše je doplněno příklady a zkušenostmi z problematických situací, které opakovaně v praxi lektorky vyvstávají.

Program:
Právní pozice asistentů pedagoga, základní povinnosti a pracovní náplň
Související předpisy: zákon o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 27/2016 Sb., školský zákon, předpisy týkající se odměňování
Hierarchie ve školách: vztah asistentů pedagoga k dalším pedagogickým pracovníkům, odlišení pedagogické a osobní asistence
Problematické praktické situace, související kauzy

Komu je určen:
ředitelům škol, pracovníkům samospráv, zástupcům a zástupkyním, vyučujícím, asistentům pedagoga, personalistům.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.
Lucie Obrovská je absolventkou Právnické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Soustřeďuje se na školskou legislativu, antidiskriminační právo a související pracovněprávní agendu. Pracuje pro Kancelář veřejného ochránce práv, ministerstvo práce a ministerstvo obrany. Podílí se na expertní a lektorské činnosti pro řadu vzdělávacích společností a pro Národní pedagogický institut. Externě vyučovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, spolupracovala s Ministerstvem pro místní rozvoj. V souvisejících oblastech publikuje odborné texty se zaměřením na rovný přístup ke vzdělání, školskou legislativu a dějiny práva.


Aktualizujte předvolby souborů cookie