Webináře nahrávky

Spisový a skartační řád

Příprava a zpracování interní normy organizace s důrazem na elektronizaci systémů

Lektor: Mgr. Jan Schwaller

Kdykoli dle Vašich časových možností
105 minut
Cena s DPH:
1 803 Kč
Cena bez DPH:
1 490 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Archivní zákon a jeho hlavní prováděcí předpis, vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby, ukládají organizacím povinnost zpracovat vlastní interní normu (spisový a skartační řád, jehož součástí je povinná příloha spisový a skartační plán), která upravuje oběh dokumentů v organizaci od jejich přijetí či vzniku až po likvidaci, tedy skartaci. Získejte návod na přípravu těchto interních norem s důrazem na postupující elektronizaci systémů a povinnost vedení eSSL pro všechny veřejné původce dle tzv. DEPA.

Program:
Jak na to? Využít vzorový spisový a skartační řád nebo jej vypracovat vlastními silami?
Interní normy a trochu legislativy
Papírový (analogový) a elektronický systém
Povinnost vedení eSSL pro všechny veřejnoprávní původce dle DEPA
Příjem dokumentů (Vzor úřední desky – Podací razítko – Příjem dokumentů Essl – Datová zpráva)
Autorizovaná konverze
Označování dokumentů

Evidence dokumentů (analogové vedení vs. eSSL)
Tvorba spisu (Sběrný arch – Hybridní spisy)
Rozdělování a oběh dokumentů (Vyřizování dokumentů – Vyhotovování – Podepisování dokumentů a užívání razítek – Odesílání dokumentů – Ukládání dokumentů – Vyřazování dokumentů analogová a elektronická podoba – Spisová rozluka – Mimořádné situace – Jmenné rejstříky)
Spisový plán – jak na to v praxi?
Zkušenosti z praxe, Zdroje a kontakty

Komu je určen:
pracovníkům podatelen a spisoven a dalším zaměstnancům sekretariátu a administrativy, kteří vykonávají agendu vedení spisové služby a také vedení těchto organizací. Probírané postupy a zásady správy dokumentů však v praxi využijí i soukromé subjekty.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Mgr. Jan Schwaller
Mgr. Jan Schwaller vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie – archivnictví a pomocné vědy historické. Působil nejprve jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze pracoval jako odborný asistent v Archivu Národního muzea a v současnosti je vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Na této pozici se více jak 15 let věnuje předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi. Na téma archivnictví a spisové služby publikuje a přednáší a snaží se své poznatky z praxe předat dále.


Aktualizujte předvolby souborů cookie