Webináře nahrávky

Novela zákona o obcích od 1. 1. 2024: přehled nejdůležitějších změn

Změny v odměňování – Jak nastavit pravidla pro distanční zasedání – Změny v pravomocích a fungování orgánů obce

Lektor: Mgr. Bc. Tomáš Auer

Kdykoli dle Vašich časových možností
60 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.

Seznamte se se zásadními změnami, které musíte v souvislosti s novelou zákona o obcích implementovat do své každodenní praxe. Ověřte si, že jste zohlednili novinky v odměňování členů zastupitelstev obcí, nastavili pravidla pro distanční zasedání obecních orgánů (co je dovoleno a co nikoli) a postupujete v souladu se změnami v pravomocích a fungování orgánů obce. Získejte informace k institutu společenství obcí a létající úředník a k dalším změnám.

Program:
Distanční účast (postupy v praxi vč. odpovědí na nejčastější dotazy)
Změny v pravomocích orgánů vč. dalších změn v jejich fungování
Změny v odměňování členů zastupitelstev obcí
Společenství obcí a létající úředník
Přehled dalších důležitých změn (změna hranic, upřesnění postavení obce při získání věci ve veřejné dražbě/dražbě, rejstřík svazků obcí, nevykonávání přenesené působnosti, sdělení obce, že nápravu nezjedná, kontrola výkonu samostatné působnosti)

Komu je určen:
představitelům obcí a měst, zejm. starostům, místostarostům, zastupitelům, ale i úředníkům, kteří ve své praxi zákon o obcích aplikují.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Mgr. Bc. Tomáš Auer
Mgr. Bc. Tomáš Auer je advokátem KVB advokátní kanceláře, která se zaměřuje na poskytování právních služeb pro obce a města z celé České republiky. Mimo jiné se spolupodílí na chodu Poradny pro obce Svazu měst a obcí ČR. Mezi jeho specializaci tak patří takřka vše, co obce běžně řeší, tedy od agendy smluvních vztahů, veřejné zakázky, odpadové hospodářství až např. ke správnímu řízení.


Aktualizujte předvolby souborů cookie