Webináře nahrávky

Odměňování ředitelů škol

podle Metodického doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů

Lektor: JUDr. Mgr. Eva Janečková

Kdykoli dle Vašich časových možností
58 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Hodnocení a odměňování práce ředitele je plně v kompetenci zřizovatele, samozřejmě při respektování platných právních předpisů, které tuto oblast upravují. Schvalování odměn je nyní v různých obcích řešeno velmi rozdílně a v některých konkrétních případech může být i zdrojem nejistot či dokonce napětí a konfliktů mezi zúčastněnými stranami. Kritéria hodnocení práce ředitelů by měla být srozumitelná a transparentní pro obě strany. Ujasněte si pravidla, podle kterých je možné plat ředitelů škol nastavit, a to ve všech složkách platu.

Program:
Postavení ředitele školy a vztah ke zřizovateli:
Jmenování, Dvě role ředitele, Zřizovatel v postavení zaměstnavatele

Plat:
Struktura platu, Příplatek za vedení, Osobní příplatek, Odměny

Komu je určen:
všem ředitelům škol, jejichž odměňování je určováno, a zřizovatelům, kteří při stanovení platu ředitele vystupuje jako zaměstnavatel.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


JUDr. Mgr. Eva Janečková
JUDr. Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době pracuje jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro městskou část Prahy 8 a její příspěvkové organizace. Je také konzultantem pro Sdružení místních samospráv. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků, odbornou lektorkou od roku 2005.

Aktualizujte předvolby souborů cookie