Webináře nahrávky

Agresivní projevy u žáků ve škole

Právní možnosti postupu školy v případě agresivních projevů dětí a žáků

Lektor: Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.

Kdykoli dle Vašich časových možností
80 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.

Agresivita u žáků je problémem řady českých škol. Je však nutné rozlišovat, zda je projev agrese spojen s výchovnými příčinami, nebo jde o projev psychického či neurotického onemocnění dítěte. Ověřte si, jak v praxi postupovat a jaké jsou právní možnosti postihu jak dětí a žáků, kteří se projevují agresí v důsledku svého „rozhodnutí“, tak i s postupy v případě akutních stavů souvisejících se zdravotními problémy dítěte. Zorientujete se též v povinnostech školy zajistit první pomoc, případně také medikaci či jiné úkony záchrany dítěte.

Program:
Jaké možnosti škol popisují související školské předpisy při agresivitě dětí?
Kdo je za co zodpovědný, rozdělení úloh ve škole
Preventivní působení školy vs. represe
Právní mantinely postihu agrese u žáků

Komu je určen:
metodikům prevence, výchovným poradcům, ředitelům a ředitelkám škol, vyučujícím, budoucím vyučujícím, vychovatelům ve školních družinách, pracovníkům OSPOD.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.
Lucie Obrovská je absolventkou Právnické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Soustřeďuje se na školskou legislativu, antidiskriminační právo a související pracovněprávní agendu. Pracuje pro Kancelář veřejného ochránce práv, ministerstvo práce a ministerstvo obrany. Podílí se na expertní a lektorské činnosti pro řadu vzdělávacích společností a pro Národní pedagogický institut. Externě vyučovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, spolupracovala s Ministerstvem pro místní rozvoj. V souvisejících oblastech publikuje odborné texty se zaměřením na rovný přístup ke vzdělání, školskou legislativu a dějiny práva.


Aktualizujte předvolby souborů cookie