Webináře nahrávky

Řešení záškoláctví a omlouvání absencí podle nové metodiky MŠMT

Metodika z února 2024 k povinnostem škol při omlouvání absencí a záškoláctví žáků: postupy v praxi

Lektor: Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.

Kdykoli dle Vašich časových možností
55 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.

Prakticky každá škola občas řeší záškoláctví žáků. Související zákonný rámec je ale stručný: zmiňuje základní pravidla pro omlouvání absencí a určitý postup při vyšších počtech neomluvených hodin. Je proto potřeba řešit některé otázky s pomocí výkladu Ministerstva školství ČR. Nový metodický pokyn MŠMT č. j. MSMT-780/2024-1 od února 2024 plně nahrazuje a ruší pokyn 10 194/2002-14. Jaké úkoly školy MŠMT zdůrazňuje? Jak je třeba vykládat související legislativu? Co lze vyžadovat po zákonných zástupcích a co po ošetřujících lékařích dítěte? Získejte návod, jak ve škole procesovat neomluvené absence a záškoláctví podle nové metodiky. 

Program:
Právní zakotvení povinné školní docházky a omlouvání absencí
Důsledky nedodržení právních povinností
Záškoláctví a rizikové projevy chování ve školách: nový metodický pokyn 2024
Uvolňování z výuky, omlouvání absencí
Vymezení souvisejících úkolů škol

Komu je určen:
metodikům prevence, výchovným poradcům, ředitelům a ředitelkám škol, pracovníkům samospráv, zástupcům a zástupkyní ředitelů/ředitelek škol, vyučujícím, budoucím vyučujícím, pracovníkům OSPOD.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.
Lucie Obrovská je absolventkou Právnické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Soustřeďuje se na školskou legislativu, antidiskriminační právo a související pracovněprávní agendu. Pracuje pro Kancelář veřejného ochránce práv, ministerstvo práce a ministerstvo obrany. Podílí se na expertní a lektorské činnosti pro řadu vzdělávacích společností a pro Národní pedagogický institut. Externě vyučovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, spolupracovala s Ministerstvem pro místní rozvoj. V souvisejících oblastech publikuje odborné texty se zaměřením na rovný přístup ke vzdělání, školskou legislativu a dějiny práva.


Aktualizujte předvolby souborů cookie