Webináře nahrávky

Provoz školních družin a jiných školských zařízení (praxe vs. právo)

Řešení problémových otázek z praxe vychovatelů – Zákonné předpisy vč. legislativních novinek – Přijímání dětí a vyloučení – Odpovědnost vychovatelů – Bezpečnost – Kontrola ČŠI v zájmovém vzdělávání ad.

Lektor: Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.

Kdykoli dle Vašich časových možností
65 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Vychovatelé a další pracovníci školských zařízení často řeší celou řadu provozních otázek, na něž nedává přímou odpověď zákon. Nahrávka webináře zodpoví nejčastější problematické otázky z provozu školních družin a dalších zařízení, které se týkají povahy a nárokovosti zájmového vzdělávání, odpovědnosti zaměstnanců školského zařízení za zdraví dětí/žáků a jejich majetek, vnitřních předpisů, jejich nastavení a používání, pracovních povinností vychovatelů, pedagogů volného času a dalších zaměstnanců pracujících v zájmovém vzdělávání.

Program:
Zájmové vzdělávání: rozdělení zařízení, povaha, právní základ
Časté otázky provozu družin a dalších zařízení: domácí úkoly v družině vs. intervence
Rovný přístup ke vzdělání: přijímání a vyloučení, suplování
Odpovědnost vychovatelů: za zdraví a bezpečnost, za hmotný majetek aj.
Vybrané příklady z praxe: komentáře k často se opakujícím problematickým situacím
Legislativní novinky týkající se školních družin
Vnitřní předpisy

Komu je určen:
ředitelům škol, pedagogům obecně, vedení školských zařízení, vychovatelům a vychovatelkám, vedoucím vychovatelům a vedoucím vychovatelkám, asistentům pedagoga a pedagogům volného času.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.
Lucie Obrovská je absolventkou Právnické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Soustřeďuje se na školskou legislativu, antidiskriminační právo a související pracovněprávní agendu. Pracuje pro Kancelář veřejného ochránce práv, ministerstvo práce a ministerstvo obrany. Podílí se na expertní a lektorské činnosti pro řadu vzdělávacích společností a pro Národní pedagogický institut. Externě vyučovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, spolupracovala s Ministerstvem pro místní rozvoj. V souvisejících oblastech publikuje odborné texty se zaměřením na rovný přístup ke vzdělání, školskou legislativu a dějiny práva.


Aktualizujte předvolby souborů cookie