Webináře nahrávky

Narušování soukromí ve školách

Narušování soukromí dětí/žáků/studentů a zaměstnanců školy – Pořizování nahrávek zákonných zástupců ze strany školy – Povinnost mlčenlivosti – Prohlídky (osobní i věcí) – Zapojení policie

Lektor: JUDr. Mgr. Eva Janečková

Kdykoli dle Vašich časových možností
65 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.

Nárok na určitou míru soukromí mají ve školách děti, žáci, studenti i zaměstnanci. Zejména s využitím moderních technologií, které jsou snadno dostupné, však ve školách dochází k narušování soukromí, a to nejčastěji neoprávněným monitorováním nebo nahráváním. To vede k posunutému vnímání hranic soukromí, kdy zejména děti otevřeně sdílejí život svůj i ostatních, až ke kyberšikaně. K narušování soukromí však může docházet i jiným způsobem, například osobními prohlídkami a prohlídkami osobních věcí. Nahrávka webináře upozorňuje na nejčastější chyby, ke kterým v praxi dochází a nabízí řešení. Dozvíte se, jak je to s pořizováním nahrávek ze strany zaměstnanců školy, ze strany zákonných zástupců i ze strany zaměstnavatele, a jak v těchto případech postupovat. Ověříte si, jak je to s povinností mlčenlivosti a zda a za jakých podmínek lze přistoupit k prohlídkám osob či věcí.

Program:
Narušování soukromí dětí
Pořizování nahrávek ze strany zaměstnanců školy – Nahrávání dětmi mezi sebou – Kyberšikana – Telefony ve škole
Narušování soukromí zaměstnanců
Pořizování nahrávek ze strany zákonných zástupců – Pořizování nahrávek ze strany zaměstnavatele
Pořizování nahrávek zákonných zástupců ze strany školy
Mlčenlivost zaměstnanců školy
Pedagogičtí zaměstnanci – Nepedagogičtí zaměstnanci
Prohlídky
Osobní prohlídky dětí – Prohlídky věcí dětí – Zapojení policie – Osobní prohlídky zaměstnanců – Prohlídky věcí zaměstnanců

Komu je určen:
všem zaměstnancům škol.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


JUDr. Mgr. Eva Janečková
JUDr. Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době pracuje jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro městskou část Prahy 8 a její příspěvkové organizace. Je také konzultantem pro Sdružení místních samospráv. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků, odbornou lektorkou od roku 2005.

Aktualizujte předvolby souborů cookie