Webináře nahrávky

Absence a záškoláctví z pohledu práva

Právní otázky spojené s omlouváním absencí a se záškoláctvím v posledním ročníku MŠ, v ZŠ a SŠ

Lektor: Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.

Kdykoli dle Vašich časových možností
70 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Získejte návod, jak ve škole procesovat neomluvené absence a záškoláctví. Zorientujte se v souvisejících právních předpisech, získejte doporučení, jak ve školním řádu vhodně nastavit pravidla, a na příkladech z praxe si ověřte, jak vzniklé situace řešit. Získejte odpovědi na nejčastější problematické otázky při omlouvání absencí žáků a jejich uznávání školou. Seznamte se s právními důsledky neřešení záškoláctví u žáků i se sankcemi vůči rodičům i žákům, a to v praktické rovině vč. metodiky MŠMT.

Program:
Školský zákon a další důležité předpisy
Kdo je za co zodpovědný, jaké jsou úkoly jednotlivých aktérů: rodiče, škola, OSPOD
Příčiny a důsledky záškoláctví z pohledu práva
Trestní odpovědnost, úloha OSPOD, metodický pokyn

Komu je určen:
metodikům prevence, výchovným poradcům, ředitelům a ředitelkám škol, pracovníkům samospráv, zástupcům a zástupkyní ředitelů/ředitelek škol, vyučujícím, budoucím vyučujícím, pracovníkům OSPOD.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.
Lucie Obrovská je absolventkou Právnické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Soustřeďuje se na školskou legislativu, antidiskriminační právo a související pracovněprávní agendu. Pracuje pro Kancelář veřejného ochránce práv, ministerstvo práce a ministerstvo obrany. Podílí se na expertní a lektorské činnosti pro řadu vzdělávacích společností a pro Národní pedagogický institut. Externě vyučovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, spolupracovala s Ministerstvem pro místní rozvoj. V souvisejících oblastech publikuje odborné texty se zaměřením na rovný přístup ke vzdělání, školskou legislativu a dějiny práva.


Aktualizujte předvolby souborů cookie