Webináře nahrávky

Metodik prevence ve škole: přehled důležitých právních předpisů

Školské právo – Vyhláška č. 72/2005 Sb. – Předpisy z oblasti soukromého a trestního práva – Specifické oblasti: návykové látky, sociálně patologické jevy ad.

Lektor: Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.

Kdykoli dle Vašich časových možností
120 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají pozici metodiků prevence nebo výchovných poradců, webinář souhrnně a hlavně srozumitelnou formou představí jak školské předpisy, tak předpisy z oblasti souvisejících odvětví, které potřebují pro svou praxi (tedy také z oblasti občanského a rodinného práva, z problematiky sociálně-patologických jevů a návykových látek). Všechna nařízení jsou komentována optikou škol a ukotvena v příkladech z praxe.

Program:
Školský zákon a další důležité předpisy z oblasti školského práva vč. aktuálních novelizací
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání PP, akreditační komisi a karierním systému PP
Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Občanskoprávní základy, občanský zákoník
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálněpedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Základní otázky trestní odpovědnosti, zákon o soudnictví ve věcech mládeže
Sociálně patologické jevy ve školách, zneužívání návykových látek, související předpisy a kontrolní mechanismy

Komu je určen:
metodikům prevence, výchovným poradcům, ředitelům a ředitelkám škol, pracovníkům samospráv, zástupcům a zástupkyním ředitelů/ředitelek škol, vyučujícím, budoucím vyučujícím.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.
Lucie Obrovská je absolventkou Právnické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Soustřeďuje se na školskou legislativu, antidiskriminační právo a související pracovněprávní agendu. Pracuje pro Kancelář veřejného ochránce práv, ministerstvo práce a ministerstvo obrany. Podílí se na expertní a lektorské činnosti pro řadu vzdělávacích společností a pro Národní pedagogický institut. Externě vyučovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, spolupracovala s Ministerstvem pro místní rozvoj. V souvisejících oblastech publikuje odborné texty se zaměřením na rovný přístup ke vzdělání, školskou legislativu a dějiny práva.


Aktualizujte předvolby souborů cookie