Webináře nahrávky

Odklad školní docházky

Komplexní informace k celému procesu odkladu školní docházky (standardního i dodatečného) vč. doporučení z praxe a přehledu zákonných požadavků

Lektor: JUDr. Mgr. Eva Janečková

Kdykoli dle Vašich časových možností
60 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy v souladu s § 37 odst. 1 školského zákona po splnění stanovených podmínek. Nahrávka Vás provede správním řízením, abyste mohli správně posoudit, zda byly splněny všechny požadavky stanovené školským zákonem, a to ve všech jeho krocích, a nemohlo být napadnutelné opravným prostředkem. V praxi se rovněž řeší nedostatečná připravenost dítěte, která se projeví až po zahájení školní docházky v průběhu školního roku. I tady školský zákon nabízí řešení, a to v podobě tzv. dodatečného odkladu povinné školní docházky. I o dodatečném odkladu je nezbytné vydat samostatné rozhodnutí. Získejte komplexní informace k celému procesu odkladu školní docházky vč. užitečných doporučení z praxe.

Program:
Odklad povinné školní docházky:
Postup před podáním žádosti o odklad, Žádost o odklad, Správní spis, Lhůta pro vydání rozhodnutí, Rozhodnutí o odkladu, Postup v dalším školním roce
Dodatečný odklad povinné školní docházky:
Podmínky pro dodatečný odklad povinné školní docházky, Rozhodnutí o dodatečném odkladu, Odložení nástupu do mateřské školy.
Rozhodnutí:
Části rozhodnutí, Právní moc, Vykonatelnost.
Další postup

Komu je určen:
vedoucím zaměstnancům škol.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


JUDr. Mgr. Eva Janečková
JUDr. Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době pracuje jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro městskou část Prahy 8 a její příspěvkové organizace. Je také konzultantem pro Sdružení místních samospráv. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků, odbornou lektorkou od roku 2005.

Aktualizujte předvolby souborů cookie