Webináře nahrávky

Vymáhání dlužného školného, stravného a plateb za družinu v praxi MŠ, ZŠ, SŠ a dalších vzdělávacích zařízeních

Informace pro vedení škol, jak řešit pohledávky od zákonných zástupců vůči škole

Lektor: JUDr. Mgr. Eva Janečková

Kdykoli dle Vašich časových možností
60 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


V praxi se školy na všech stupních stále častěji potýkají s řešením dlužného školného či stravného. V souvislosti s tím vzniká celá řada otázek. Kdy vlastně vzniká povinnost hradit školné a stravné? Co je prvním krokem při vymáhání dluhu? Jaký je další postup, aby vše proběhlo v souladu s právními předpisy a proces vymáhání byl co nejkratší? Jaké mohou být důsledky prodlení s placením pro dítě/žáka/studenta a pro zákonného zástupce? Jakým postih může být uplatněn vůči dlužníkovi i mimo postup vymáhání dluhu? Ředitel školy tak musí zvolit postup, který je v souladu s právními předpisy, který umožní vymoci co nejvyšší částku (vč. případných nákladů soudního řízení) a který bude zároveň co nejúspornější a nejefektivnější.

Program:
Školné: Okamžik vzniku povinnosti platit školné
Stravné: Okamžik vzniku povinnosti platit stravné.
Vymáhání dluhu: První kroky při vymáhání dluhu, Vymáhání pohledávky mimosoudní cestou, Podání žaloby, Exekuce
Důsledky nezaplacené školného /stravného: Ukončení předškolního vzdělávání, Možnost ukončit stravování dítěte, Snížení úplaty, prominutí úplaty

Komu je určen:
všem vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


JUDr. Mgr. Eva Janečková
JUDr. Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době pracuje jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro městskou část Prahy 8 a její příspěvkové organizace. Je také konzultantem pro Sdružení místních samospráv. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků, odbornou lektorkou od roku 2005.

Aktualizujte předvolby souborů cookie