Webináře nahrávky

Postup PO vydání rozhodnutí ve správním řízení v MŠ, ZŠ a SŠ

Doručování – Nabytí právní moci – Odvolání – Další související postupy

Lektor: JUDr. Mgr. Eva Janečková

Kdykoli dle Vašich časových možností
56 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Z vlastní praxe víte, že vydáním rozhodnutí správní řízení nekončí. A právě Vámi vykonané kroky po vydání rozhodnutí jsou těmi, které zaručí, že nebude Vaše rozhodnutí napadeno. Školský zákon sice obsahuje pravidla pro použití správního řádu, v praxi však často vznikají nejasnosti a chybné postupy. Provedeme Vás jednotlivými postupy a upozorníme na problematické situace přímo z praxe, abyste získali jistotu, že Vaše jednání je v souladu s právními předpisy. Mezi nejčastěji řešené otázky patří např. vypořádání se s následným nesouhlasem druhého rodiče a se situací, kdy je dítě zapsáno zároveň do dvou škol, postup při uvolnění místa ve škole…

Program:
Doručování: Postupy
Nabytí právní moci: Důsledky nabytí právní moci, Okamžik, od kterého musí zákonný zástupce platit školné, Odložení nástupu do mateřské školy
Odvolání: Autoremedura, Předání spisu správnímu orgánu 2. stupně
Další otázky: Následný nesouhlas druhého rodiče, Uvolnění místa a vydání nového rozhodnutí

Komu je určen:
všem vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a také zřizovatelům.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


JUDr. Mgr. Eva Janečková
JUDr. Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době pracuje jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro městskou část Prahy 8 a její příspěvkové organizace. Je také konzultantem pro Sdružení místních samospráv. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků, odbornou lektorkou od roku 2005.

Aktualizujte předvolby souborů cookie