Webináře nahrávky

Vztahy mezi školou a zákonnými zástupci

Práva a povinnosti zaměstnanců škol vůči zákonným zástupcům, předcházení a řešení sporů z pohledu práva

Lektor: JUDr. Mgr. Eva Janečková

Kdykoli dle Vašich časových možností
53 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Vztahy mezi školou (pedagogy, žáky) a zákonnými zástupci se řídí právními předpisy a judikaturou soudů. Nahrávka pomůže zaměstnancům škol najít řešení při nejčastějších typech sporů, aby nedocházelo k překračování kompetencí zákonných zástupců a nebyl ohrožen tzv. zájem žáka. Zaměří se např. na tzv. jednání ředitele v dobré víře (kde začíná a končí) nebo nabídne právní rozbor, jak se postavit k problémům při vyzvedávání dítěte rozvedených rodičů, jak poskytovat informace spojené s výchovou a vzděláváním, jak řešit nahrávání jednání pedagogů a výuky, ale i třeba u odmítnutí spolupráce při doporučení do pedagogicko-psychologické poradny, kdy je ohrožen zájem žáka, atd.

Program:
Důležité právní předpisy
Práva pedagogů
Povinnosti pedagogů
Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
Kdo je zákonným zástupcem? Poručník, pěstoun
Spory mezi zákonnými zástupci
Nahrávání jednání
Postup podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Komu je určen:
všem vedoucím pracovníkům v oblasti školství, ale také pedagogům, kteří často jednají se zákonnými zástupci jako první. V této oblasti by se také měli orientovat zástupci zřizovatele, který také bývá často zákonnými zástupci kontaktován a do sporů zasahuje.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


JUDr. Mgr. Eva Janečková
JUDr. Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době pracuje jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro městskou část Prahy 8 a její příspěvkové organizace. Je také konzultantem pro Sdružení místních samospráv. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků, odbornou lektorkou od roku 2005.

Aktualizujte předvolby souborů cookie