Webináře nahrávky

Pracovní doba ve školách a školských zařízeních

Rozvrhování a evidence pracovní doby u pedagogických a nepedagogických pracovníků

Lektor: JUDr. Mgr. Eva Janečková

Kdykoli dle Vašich časových možností
70 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.

Při rozvrhování a evidenci pracovní doby ve školách a školských zařízeních musíte rozlišovat pedagogické a nepedagogické pracovníky a pro každou skupinu správně aplikovat odlišné právní předpisy. Zatímco pracovní doba nepedagogických pracovníků je upravena pouze zákoníkem práce, u pedagogů je nutno postupovat též v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících, a postupovat v souladu s další legislativou. V praxi také často řešíte, jak rozvrhovat přímou a nepřímou pedagogickou činnost, kde může zaměstnanec tyto činnosti vykonávat a kdo a za jakých okolností o tom rozhoduje. Další nejasnosti se stále vyskytují ohledně rozlišování přespočetných hodin a přesčasových hodin. A pak jsou tu mimoškolní výjezdy, kdy prakticky nejste schopni zajistit dostatečný počet pedagogů tak, aby mohly být dodržovány přestávky v práci. Získejte přehled legislativních požadavků a doporučení, jak v konkrétních případech postupovat.

Program:
Pracovní doba obecně
Délka směny:
Rozvržení pracovní doby, Přestávky v práci
Pracovní doba pedagogických pracovníků
Přímá pedagogická činnost
Práce související s přímou pedagogickou činností
Rozvrhování obou částí
Výkon práce na pracovišti
Práce přesčas x přespočetné hodiny
Pracovní pohotovost
Evidence pracovní doby:
Základní pravidla, Způsob vedení

Komu je určen:
všem vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


JUDr. Mgr. Eva Janečková
JUDr. Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době pracuje jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro městskou část Prahy 8 a její příspěvkové organizace. Je také konzultantem pro Sdružení místních samospráv. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků, odbornou lektorkou od roku 2005.

Aktualizujte předvolby souborů cookie