Webináře nahrávky

Zastupování dlouhodobě nepřítomného zaměstnance ve škole

Co vše je třeba vzít v úvahu a jaké má ředitel školy možnosti z pohledu pracovního práva?

Lektor: JUDr. Mgr. Eva Janečková

Kdykoli dle Vašich časových možností
60 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.

Nahráno 9. 6. 2023

V případě dlouhodobé nepřítomnosti některého ze zaměstnanců, musí ředitel školy hledat nejvhodnější variantu, jak vyřešit jeho zastupování. Tato situace, která nepochybně způsobuje komplikace, má v praxi dvě možná řešení. Rozhodnutí, kterou z nich zvolit, by se mělo odvíjet od rozsahu hodin, které je zapotřebí nahradit, a od délky doby předpokládané nepřítomnosti. Je přitom nezbytné mít na zřeteli omezení vyplývající ze zákoníku práce a dalších předpisů.

Program:
Zastupování stávajícími zaměstnanci:
Práce přesčas: Práce přesčas u zaměstnanců s kratším úvazkem, Práce přesčas u zaměstnanců pečujících o dítě, Příplatek za práci přesčas, Příplatek za práci přesčas u zaměstnanců s kratším úvazkem
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah a příplatek
Evidence pracovní doby
Snaha obejít zákon
Zastupování zaměstnancem v rámci pracovního poměru na dobu určitou:
Pracovní poměr na dobu určitou
Zastupování zaměstnanci na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Překážky na straně zaměstnance:
Novela zákoníku práce
Kdo koho může zastupovat?
Asistent pedagoga či školní asistent?, Zástup vychovatele za učitele?, Zákon o pedagogických pracovnících

Komu je určen:
vedoucím zaměstnancům škol.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


JUDr. Mgr. Eva Janečková
JUDr. Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době pracuje jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro městskou část Prahy 8 a její příspěvkové organizace. Je také konzultantem pro Sdružení místních samospráv. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků, odbornou lektorkou od roku 2005.

Aktualizujte předvolby souborů cookie