Webináře nahrávky

Školní družina: Vyzvedávání, úrazy, medikace aj. (praxe vs. právo)

Pravidla pro vyzvedávání dětí/žáků – Postup při úrazech – Poskytování medikace a dalších zdravotních úkonů – Další právní otázky k provozu školních družin a jiných školských zařízení – Legislativní novinky

Lektor: Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.

Kdykoli dle Vašich časových možností
60 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Vychovatelé zájmového vzdělávání se v praxi dostávají do situací, které jsou nestandardní, a zákon na jejich řešení nedává vždy jasnou odpověď. Nicméně víte, že si v nich musíte poradit, a to tak, aby vaše jednání nebylo zpochybnitelné. Jedná se např. o vyzvedávání žáků (vč. rozdílných podmínek pro ukrajinské děti, vyzvedávání mladším sourozencem, časová omezení pro vyzvedávání, bezpečnostní rizika, sporné otázky rozvedených rodičů, střídavé a společné péče o dítě ad.), úrazy (informování zákonných zástupců, doprovod do nemocnice aj.) a chronické medikace (kde je hranice, co by ještě měl vychovatel poskytnout a co již nikoli) nebo o další časté provozní otázky jako je komunikace se zákonnými zástupci prostřednictvím SMS zpráv, používání mobilních telefonů dětmi/žáky, možnosti využití nahrávek při řešení konfliktu vychovatele a zákonného zástupce a další. Získejte doporučení a návod na postup, jak takové případy v praxi řešit.

Program:
Podpůrné mechanismy – medikace, asistenti, problémové projevy chování dětí
Časté otázky provozu družin a dalších zařízení
Vyzvedávání, pozdní vyzvedávání, spolupráce s OSPOD
Legislativní novinky týkající se školních družin
Úrazy a odpovědnost za ně

Komu je určen:
ředitelům škol, pedagogům obecně, vedení školských zařízení, vychovatelům a vychovatelkám, vedoucím vychovatelům a vedoucím vychovatelkám, asistentům pedagoga a pedagogům volného času.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Mgr. Bc. Lucie Obrovská Ph.D.
Lucie Obrovská je absolventkou Právnické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Soustřeďuje se na školskou legislativu, antidiskriminační právo a související pracovněprávní agendu. Pracuje pro Kancelář veřejného ochránce práv, ministerstvo práce a ministerstvo obrany. Podílí se na expertní a lektorské činnosti pro řadu vzdělávacích společností a pro Národní pedagogický institut. Externě vyučovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, spolupracovala s Ministerstvem pro místní rozvoj. V souvisejících oblastech publikuje odborné texty se zaměřením na rovný přístup ke vzdělání, školskou legislativu a dějiny práva.


Aktualizujte předvolby souborů cookie