Webináře nahrávky

Hospodaření obcí – specifika právního jednání obce při nakládání s majetkem

Pravidla pro nakládání s obecním majetkem – Záměr obce: zákonné postupy a náležitosti – Postavení obce a právní jednání – Kontrola hospodaření

Lektor: Mgr. Slávka Kopačková

Kdykoli dle Vašich časových možností
60 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Při hospodaření s obecním majetkem se musíte řídit zákonem o obcích, ale i dalšími zákony (občanským zákoníkem ad.) a zvážit též judikáty soudní praxe. Ujasněte si zákonem stanovené postupy v jednotlivých krocích, např. kdy je obec povinna při nakládání s majetkem zveřejnit záměr, jaké jsou náležitosti záměru a rozhodnutí, jaké jsou lhůty, který orgán rozhodne o jednotlivých krocích, jak při úplatném převodu majetku stanovit cenu, kdy je potřeba vyhotovit znalecký posudek, kdy je možné odchýlit se od ceny obvyklé, a další pravidla.

Program:
Postavení obce při nakládání s majetkem
Samostatné hospodaření s majetkem obce
Zásady pro nakládání s majetkem obce dle zákona o obcích
Hospodárnost a účelnost – zásada dobrého hospodáře
Stanovení ceny při úplatném převodu majetku obce – cena obvyklá
Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé
Právní jednání obce
Vytvoření vůle obce – orgány oprávněné rozhodovat o jednotlivých dispozicích s majetkem
Záměr obce – kdy zveřejnit, obsah, způsob zveřejnění, závaznost a důsledky nezveřejnění
Rozhodnutí o právním jednání
Vyhrazená a zbytková pravomoc orgánů obce
Náležitosti rozhodnutí o právním jednání
Obsah usnesení obce
Projev vůle obce navenek
Smlouva a doložka
Kontrola hospodaření obce s majetkem a jeho nakládáním
Orgány oprávněné ke kontrole

Komu je určen:
zejména starostům a zastupitelům obcí, zaměstnancům obecních a městských úřadů.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Mgr. Slávka Kopačková
Mgr. Slávka Kopačková se jako právník celý svůj profesní život věnuje práci pro obce. Zabývá se poradenstvím ve všech právních oblastech a agendách patřících do působnosti obcí, a to jak v přenesené, tak v samostatné působnosti. Má bohaté zkušenosti s tvorbou právních předpisů obce – obecně závazných vyhlášek i nařízení obce, s přípravou zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a dalších právních úkonů.


Aktualizujte předvolby souborů cookie