Webináře nahrávky

Policie ve škole

Spolupráce školy s policií a související pravomoci, povinnosti a úkony

Lektor: JUDr. Mgr. Eva Janečková

Kdykoli dle Vašich časových možností
60 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Vzhledem k nedostatečné právní úpravě spolupráce školy a školských zařízení s policií často dochází k pochybnostem o zvoleném postupu. Ujasněte si, jaká jsou pravidla pro vstup Policie ČR do školy, jak probíhají související úkony, jaké jsou pravomoci a povinnosti obou stran, jak a kdy máte informovat zákonné zástupce, kdy mají vyšetřovaní právo na obhájce a kdy se aplikuje právo mlčenlivosti. Dozvíte se, jak s policií spolupracovat v případě nevyzvednutí dítěte z MŠ/družiny nebo při podezření z užití návykové látky. Obdržíte konkrétní návod, jak postupovat při podání oznámení Policii ČR a v dalších případech.

Program:
Policista ve škole: Jak se policista prokazuje, Policista x Policejní orgán, Požadavek pomoci, Možnost pomoc odmítnout, Vstup policisty do školy, Vstup policejního orgánu do školy
Mládež: Vymezení pojmů, Dítě mladší patnácti let, Mladistvý
Úkony – Poskytnutí informací: Vypracování zprávy; Předvolání: Předvolání osoby mladší 15 let; Předvedení: Předvedení osoby mladší 15 let, Spolupráce školy, Účast pedagoga u výslechu žáka/studenta; Podání vysvětlení: Přítomnost pedagoga u podání vysvětlení
Informování: Zákonní zástupci, Právo na obhájce, Povinnost mlčenlivosti
Povinnost školy podat oznámení Policii ČR: Komu a co, Jak
Další případy spolupráce s policií: Postup při nevyzvednutí dítěte z mateřské školy/družiny, Orientační vyšetření a odborné lékařské vyšetření

Komu je určen:
všem zaměstnancům škol a školských zařízení.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


JUDr. Mgr. Eva Janečková
JUDr. Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době pracuje jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro městskou část Prahy 8 a její příspěvkové organizace. Je také konzultantem pro Sdružení místních samospráv. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků, odbornou lektorkou od roku 2005.

Aktualizujte předvolby souborů cookie