Webináře nahrávky

Mimoškolní akce v MŠ, ZŠ, SŠ z pohledu ředitelů škol a pedagogů

Pořádání zotavovacích akcí, výletů, lyžařských kurzů a škol v přírodě ad.: jak splnit zákonné povinnosti podle zákona o ochraně veřejného zdraví, zákoníku práce aj.

Lektor: JUDr. Mgr. Eva Janečková

Kdykoli dle Vašich časových možností
70 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Pořádání mimoškolních akcí klade na ředitele škol a pedagogy značné nároky. Je třeba vyřešit otázky bezpečnosti nebo pracovního práva (např. jak se vypořádat s limity pracovní cesty a cestovními náhradami, s pracovní dobou atd). Je rovněž nezbytné se zorientovat v odpovědnosti za škodu, a to jak za škodu způsobenou žáky, tak žákům. Ještě složitější je zorganizovat školu v přírodě, kdy jste povinni vyhovět všem požadavkům vyplývajícím ze zákona o veřejném zdraví, školského zákona a dalších vyhlášek.

Program:
Typy akcí:
Zotavovací akce
Škola v přírodě (Zdravotní způsobilost, Potvrzení o bezinfekčnosti, Společné ubytování)
Školní výlet
Povinnosti školy a zákonných zástupců
Odpovědnost za škodu:
Odpovědnost obecně
Odpovědnost pedagogického pracovníka za úraz žáka
Počet dětí na jednoho pedagoga
Pracovněprávní aspekty:
Pracovní cesta
Rozvržení pracovní doby
Délka směny a přestávky v práci, práce přesčas
Příplatky
Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách

Komu je určen:
všem pracovníkům škol a školských zařízení, tedy jak vedoucím pracovníkům, tak i jednotlivým pedagogům.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


JUDr. Mgr. Eva Janečková
JUDr. Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době pracuje jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro městskou část Prahy 8 a její příspěvkové organizace. Je také konzultantem pro Sdružení místních samospráv. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků, odbornou lektorkou od roku 2005.

Aktualizujte předvolby souborů cookie