Webináře nahrávky

Právní odpovědnost škol (s důrazem na individuální odpovědnost ředitelů a pedagogů při běžné školní činnosti)

Jak předcházet rizikům. Jak řešit vzniklou odpovědnost. Jaké jsou možnosti právní ochrany.

Lektor: JUDr. Mgr. Eva Janečková

Kdykoli dle Vašich časových možností
120 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Při činnosti školy často dochází k situacím, kdy jsou ředitelé nuceni řešit nestandardní situace v oblasti občanskoprávní a pracovněprávní odpovědnosti, v některých případech s přesahem do trestněprávní roviny, jež mohou skončit až soudním sporem. Nahrávka se zaměří na právní odpovědnost škol s důrazem na individuální odpovědnost ředitelů, ale i jednotlivých pedagogů při běžné školní činnosti. Na modelových situacích a příkladech z praxe a si osvojíte správné postupy při řešení sporných a nepřehledných situací. Také seznámíte se svými právy a povinnostmi a možnostmi právní ochrany.

Program:
Zákonný zástupce: Kdo je zákonným zástupcem, Práva a povinnosti zákonných zástupců a dalších osob, Žádost o přijetí ke vzdělávání – podpisy rodičů, Dobrá víra ředitele školy
Odpovědnost za dítě při vyzvedávání žáka ze školy/družiny: Vyzvedávání dítěte, žáka při neshodách zákonných zástupců, Vyzvedávání dítěte, žáka nezletilým sourozencem, Odpovědnost za dítě, žáka při jeho včasném nevyzvednutí
Souhlas s pořízením fotografie: Kdy není nutné získat svolení ani souhlas, kdy je nezbytné získat svolení podle občanského zákoníku, kdy je nutné získat souhlas podle GDPR, Souhlas zákonného zástupce, Okamžik, kdy je nutné získat souhlas žáka, studenta, Odpovědnost za nakládání s fotografiemi
Odpovědnost školy ve vztahu k žákovi: při úrazu, za poškození věcí, při pořádání školy v přírodě a školních výletech, poskytování zdravotních úkonů
Odpovědnost zákonného zástupce: za poškození věcí dítětem, žákem, studentem
Odpovědnost třetích osob a ve vztahu ke třetím osobám: Předávání informací o dítěti, žákovi, studentovi osobám (OSPOD, policie, partner zákonného zástupce atd.)
Trestní odpovědnost učitele

Komu je určen:
všem pracovníkům škol a školských zařízení, tedy jak vedoucím pracovníkům, tak i jednotlivým pedagogům. 

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


JUDr. Mgr. Eva Janečková
JUDr. Eva Janečková se dlouhodobě zabývá problematikou školské legislativy a oblasti školství obecně, a to včetně ochrany osobních údajů ve školách. Je konzultantkou SMS – služby pro oblast školství. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, v současné době pracuje jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro městskou část Prahy 8 a její příspěvkové organizace. Je také konzultantem pro Sdružení místních samospráv. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků, odbornou lektorkou od roku 2005.

Aktualizujte předvolby souborů cookie