Webináře nahrávky

Nejčastější nedostatky školní dokumentace

Připravte se na inspekci ČŠI, zrevidujte nejčastěji kontrolované dokumenty a odstraňte často se opakující chyby

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Wellech

Kdykoli dle Vašich časových možností
80 minut
Cena s DPH:
1 803 Kč
Cena bez DPH:
1 490 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Školní řád, třídní knihy, koncepce rozvoje školy, plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a další dokumenty musí být vedeny podle jasných pravidel, která určuje legislativa. Následně jsou kontrolovány ČŠI a školám vytýkány zjištěné nedostatky. Získejte komplexní přehled o náležitostech stěžejních dokumentů školy. Projděte si je a ověřte si, že se v nich neobjevují chyby, případně získejte doporučení, jak je napravit.

Program:
Přehled základní povinné dokumentace podle školského zákona
Nejčastější chyby v jednotlivých dokumentech a tipy, jak jim předejít
Školní řád podrobně – formální náležitosti, obsah, praktická doporučení
Hodnocení žáků a studentů
Distanční vzdělávání ve školním řádě

Komu je určen:
ředitelům škol všech druhů (veřejné i soukromé) a stupňů (MŠ, ZŠ, SŠ), jejich zástupcům, osobám, které mají ve škole na starosti školní dokumentaci.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Mgr. Bc. Eliška Wellech
Eliška Wellech působí jako advokátka, lektorka, poradce školám a školským zařízením. Dlouhodobě se věnuje problematice školství a pomoci školám a školským zařízením v oblastech školského, pracovního, správního a občanského práva. Specializuje se na správné použití právních předpisů při řízení škol a školských zařízení. Ve školství se pohybuje již mnoho let nejen v oblasti právního poradenství, zkušenosti má i dlouhodobého působení jako učitelka na základní a střední škole.


Aktualizujte předvolby souborů cookie