Webináře nahrávky

Finanční kontrola ve veřejné správě

Zvýhodněný balíček 3 nahrávek webinářů pro obce, města a další organizace k problematice finanční kontroly.

Lektor: Olga Sloupová

Kdykoli dle Vašich časových možností
3 hodiny 45 minut
Cena s DPH:
4 659 Kč
Cena bez DPH:
3 850 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Cenově zvýhodněný balíček obsahuje 3 nahrávky webinářů v celkovém rozsahu 3 hodin a 45 minut: Kontrolní činnost finančního a kontrolního výboru ÚSC a kontrolní řád ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě, Vnitřní kontrolní systém ÚSC a interní audit, Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC. Nahrávky webinářů lze zakoupit i jednotlivě.

Program:
Kontrolní činnost finančního a kontrolního výboru:
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Plán práce a kontrolní činnosti
Průběh kontroly
Zápis o provedené kontrole
Kontrolní řád
Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
Zřizovací listiny a majetkové vztahy mezi zřizovatelem a PO
Veřejnosprávní kontrola na místě – Protokol
Tvorba a použití fondů PO
Porušení rozpočtové kázně PO
Vnitřní kontrolní systém ÚSC a interní audit
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
Řídící kontrola
Předběžná, průběžná a následná řídící kontrola
Funkční nezávislost interního auditu

Komu je určen:
starostům, zastupitelům, předsedům finančních a kontrolních výborů, vedoucím úředníkům a úředníkům ÚSC, kteří vykonávají kontrolní činnost.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Olga Sloupová
Olga Sloupová působila 18 let na Okresním úřadě v Chebu a 13 let na Krajském úřadě Karlovarského kraje vedoucí oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC. Ve své lektorské praxi předává praktické zkušenosti kolegům a kolegyním z ÚSC.

Aktualizujte předvolby souborů cookie