Delego logo Váš partner na cestě k informacím

18:46 | 21. října 2021

konec menu

KALENDÁŘ

ŘÍJEN 2021
PÚSČPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

LISTOPAD 2021
PÚSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Předchozí
měsíce…

Další měsíce…

AKTUÁLNÍ WEBINÁŘE

Online seminář: Alternativní zdroje financování ve školství

Získání a užití finančních prostředků nad rámec stanovených normativů

01. 12. 2021

Finanční zdroje v českém školství jsou omezené a ředitelům škol a školských zařízení nestačí jen dobře hospodařit se svěřenými finančními prostředky, ale musejí vynakládat značné úsilí i na získání nadnormativních zdrojů financování, které přinesou do rozpočtu peníze „navíc“ pro zatraktivnění a modernizaci výuky, budovy či provozu školy. Ověřte si, zda skutečně využíváte všechny možnosti pro zajištění dostatečného množství finančních prostředků a získejte praktické rady pro získání těchto zdrojů a jejich správu.

Záznam webináře Licencování software a SaaS v praxi firem a organizací

Co potřebujete znát a jaká jsou nejčastějších úskalí licencování software

Webinář přinese základní vhled do problematiky a nejčastějších úskalí licencování software (včetně software-as-a-service) a pomůže řídícím pracovníkům, zaměstnancům IT oddělení ve společnostech a organizacích, ale i vývojářům, programátorům a autorům se v ní zorientovat. Důraz je kladen zejména na praktické aspekty, se kterými se v praxi nejčastěji potýkáme, kdy špatně zvolené strategie a nedostatečné ošetření smluv může způsobit velké obtíže.

Záznam webináře Srážky ze mzdy a exekuce zaměstnanců

Pravidla pro uplatňování srážek a postup pro výpočet výše srazitelné částky v příkladech

Pravidla pro provádění srážek ze mzdy jsou roztříštěna do mnoha předpisů a je často obtížné se v nich zorientovat. Získejte přehled všech pravidel při uplatňování srážek ze mzdy zaměstnanců (pořadí a výše srážek ze mzdy podle ZP, srážky za účelem exekuce, srážky z daňového bonusu a DPFO ad.) a postup jejich výpočtu.

Nahrávka webináře: Problematika DPH u nájmu nemovitých věcí

po novele zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 došlo k zásadní změně pravidel pro volbu zdanění při nájmu nemovitých věcí. Tato změna ovlivní nejen nově uzavírané smlouvy, ale vyžaduje též revizi již uzavřených nájemních smluv. Pro správné rozhodnutí a volbu vhodného postupu je navíc zásadní nejen znalost a porozumění § 56a novely zákona o DPH, ale také související legislativy, předpisů komunitárního práva, výstupů z judikatury a informací zveřejněných GFŘ. Ověřte si na základě řešení praktických příkladů, kdy můžete nájem nemovité věci zdanit, kdy nikoliv, a jak provést případnou úpravu odpočtu daně ze smluv uzavřených na nájem nemovitých věcí, které mají status nemovité věci určené k bydlení, před 1. 1. 2021.

Záznam webináře Postavení správce a zpracovatele osobních údajů a nastavení vztahů mezi nimi

Při zpracování osobních údajů musím znát své postavení, abych věděl, co můžu a nesmím.

Každý, kdo nakládá s osobními údaji, musí být v první řadě schopen určit, v jakém postavení se nachází, typicky zda je správcem, zpracovatelem nebo např. společným správcem. Osvojte si základní postup, jak takové postavení určit, a doplňte jej o řadu praktických aspektů při řešení vzájemných vztahů při zpracování.

Záznam webináře Praktické aspekty zpracování osobních údajů

Jak nám pomohou základní zásady GDPR při každodenní práci s osobními údaji?

Nakládání s osobními údaji se v každodenní práci vyhne jen málokdo. Základní právní předpis upravující pravidla zpracování je poměrně rozsáhlý a pro uživatele – právníka i právního laika – místy těžko stravitelný. Získejte praktický návod, jak si za pomoci znalosti základních zásad výrazně usnadnit orientaci v problematice zpracování osobních údajů a jak řádně splnit informační povinnost vůči subjektům údajů. Správnost postupů si ověřte na základě praktických tipů, doporučení a případových studií.

Záznam webináře GDPR v personální a mzdové agendě zaměstnavatele

Praktické aspekty zpracování osobních údajů kandidátů a zaměstnanců

Vedení personální a mzdové agendy se v mnoha činnostech řídí povinnostmi stanovenými GDPR při zpracování osobních údajů zaměstnanců. Získejte přehledný výklad principů, na základě kterých se zaměstnavatel či personalista lépe zorientujete v problematice nakládání s osobními údaji kandidátů či zaměstnanců a jejich právním rámcem.

Záznam webináře Kurzarbeit

Jak stát pomůže firmám v potížích po skončení Antiviru

Od března 2020 jsou zaměstnavatelům náklady na náhrady mzdy vyplácené zaměstnancům při překážkách v práci kompenzovány z vládního programu Antivirus. Ten je ovšem pouze dočasný a má být nahrazen trvalým řešením v podobě příspěvku v době částečné práce, lidově označovaném za kurzarbeit. Jaká budou platit pravidla pro poskytování tohoto příspěvku?

Záznam webináře Tenký led školního roku 2021/2022

Příprava na školní rok 2021/22 z pohledu ředitelů škol a školských zařízení

Nový školní rok 2021/2022 opět přinese řadu změn doprovázených nejasnostmi, které budou muset řešit všichni ředitelé škol a školských zařízení. Zhlédněte kdykoli během léta záznam webináře a připravte se v klidu na nový školní rok. Seznamte se s novinkami z oblasti přípravy, organizace a realizace zotavovacích akcí, s prioritami České školní inspekce pro nadcházející školní rok i s novou koncepcí MŠMT k BOZ dětí, žáků a studentů. Vyhněte se riziku žalob vyplývajících z nesprávné aplikace vládních nařízení a epidemiologických opatření, získejte aktuální informace k novele zákona o pedagogických pracovnících a mnoho dalších informací a praktických doporučení.

Záznam webináře Školní jídelna od A do Z

Systém kritických bodů prakticky

Mezi nejčastější kontrolní zjištění orgánu ochrany veřejného zdraví v zařízeních školního stravování patří nedostatky v systému kritických bodů. Chcete se vyhnout sankcím, mít komplexní přehled, nebo si jen ověřit svou znalost v problematice? Pak je náš webinář určen právě Vám!

Nahrávka webináře Povinnosti zaměstnavatele na úseku pracovních úrazů a nemocí z povolání

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání ovlivnila během minulého roku řada novinek. Navíc zaměstnavatelé musí plnit povinnosti při vedení evidence a dokumentace pracovních úrazů, jejich hlášení a předkládání záznamu o úrazu a záznamu o úrazu – hlášení změn a samotného odškodňování. Ostatně i výsledky kontrolní činnosti orgánů státní správy ukazují, že zaměstnavatelé se při jejich plnění potýkají s řadou problémů, zejm. v uvedených oblastech spojených s ustanoveními zákoníku práce. Získejte přehled některých povinností zaměstnavatele, které musí ze zákona plnit, a konkrétní doporučené postupy pro řešení legislativních požadavků v praxi.

Záznam webináře Novinky v oblasti BOZP 2020/2021

Novelizace zákoníku práce – Novelizace zákona o veřejném zdraví – Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu – Změny v PLS

Oblasti BOZP se v posledních měsících dotkly významné změny legislativy, a to hned v několika důležitých předpisech. Získejte přehled povinností zaměstnavatele, které musíte ze zákona splnit, a konkrétní doporučené postupy pro řešení legislativních požadavků v praxi.

Záznam webináře Pracovnělékařské prohlídky, vč. řešení mimořádných situací v době šíření nemoci COVID-19

Právní úprava pracovnělékařských prohlídek, jejich zajišťování a provádění

Pracovnělékařské prohlídky, jejich zajišťování a provádění je dlouhodobě nejvíc diskutovanou oblastí v rámci BOZP. Poslední rok ovlivněný šířením nemoci COVID-19 navíc vyvolal řadu problémů, otázek a přístupů, se kterými bylo nutné se vyrovnat. A to v situaci, kdy někteří poskytovatelé pracovnělékařských služeb omezovali svoji činnost či nebylo možné zajistit u posuzovaných osob další odborná vyšetření, nutná ke komplexnímu posouzení zdravotní způsobilosti k práci. V reakci na nouzový stav byla vydána řada usnesení vlády, která tuto situaci do značné míry regulují. Jak tedy v praxi postupovat?

Záznam webináře Zákon o evidenci skutečných majitelů od 1. 6. 2021

Veřejný přístup k informacím o skutečných majitelích právnických osob – Nové pojetí skutečného majitele – Změny v identifikaci a registraci – Nově zaváděné sankce

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů a novely souvisejících právních předpisů do českého právního řádu transponují 5. AML směrnici. Záznam webináře vysvětlí, co tato změna přinesla, jak byla změněna definice skutečného majitele a jaké nové povinnosti pro širokou škálu subjektů jsou s touto novou úpravou spojeny.

Záznam webináře Cestovní náhrady v roce 2021

Druhy cestovních náhrad - Náhrada jízdních výdajů – Silniční motorové vozidlo – Zahraniční pracovní cesta – Přepočet měn

Při poskytování cestovních náhrad je zaměstnavatel povinen dodržovat základní zásady pracovněprávních vztahů. A praxe ukazuje, že postupovat v souladu s legislativou, není vždy snadné. Víte například, jaké podmínky je nezbytné dohodnout před nástupem na pracovní cestu, orientujete se ve výpočtech a daňových důsledcích např. nadlimitního stravného či používání soukromého silničního motorového vozidla? Seznamte se s principy poskytování cestovních náhrad, které využije každý zaměstnavatel.

Záznam webináře Aktuální problémy personalistiky

Zajištění bezpečnosti – Koronavirus jako nemoc z povolání? – Návštěva lékaře, ošetřovné, pracovní neschopnost – Nárok na dovolenou – Práce z domova – Ukončení pracovního poměru

Současná doba přinesla situace, se kterými se zaměstnavatelé vyrovnávají jen složitě, protože většinu z nich právní přepisy výslovně neupravují. Zaměstnavatelé velmi často pochybují o správnosti své postupu, na mnoha odpovědích se neshodnou ani odborníci a rychlé změny situace vedou k nejistotě jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců.

Nahrávka webináře: Home office – práce na dálku z pohledu zaměstnavatele

Jaká pravidla stanovit a jaká přijmout opatření, řešíte-li home office pro své zaměstnance právě teď

Nahrávka poskytne základní přehled, co nesmíte opomenout, pokud právě posíláte zaměstnance na tzv. home office. Dozvíte se, jak celý systém nastavit i s ohledem na aktuální situaci (rozvržení pracovní doby, náklady na výkon práce, sepsání povinné personální dokumentace vč. poučení o BOZP a pracovních úrazech).

Nahrávka webináře Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady – změny v povinnostech původců odpadů

Nové povinnosti, způsoby a termíny jejich plnění v souladu s vyhláškou a novým zákonem o odpadech

Zcela nová právní úprava oblasti nakládání s odpady je účinná od 1. 1. 2021. Do července 2021 ale neměla zásadní prováděcí vyhlášku. Od srpna musí původci odpadů své povinnosti k odpadům plnit v souladu s novou vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady, která má ale řadu přechodných ustanovení. Získejte praktické informace nezbytné k výkonu konkrétních agend původce odpadů.

Nahrávka webináře Povinnosti obcí jako původců komunálních odpadů dle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady s vazbami na nový zákon o odpadech

Zcela nová právní úprava oblasti nakládání s odpady je účinná od 1. 1. 2021. Do července 2021 však neměla zásadní prováděcí vyhlášku. Od srpna musí obce plnit své povinnosti k odpadům v souladu s novou vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady, ta má ale řadu přechodných ustanovení. Získejte praktické informace nezbytné k výkonu konkrétních agend obce jako původce komunálních odpadů.

Nahrávka webináře: Dovolená a její výpočet od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 dochází k zásadní změně v úpravě dovolené. Jak se nově počítá nárok na dovolenou?

Největší změnou novely zákoníku práce (285/2020 Sb) je bezesporu nová koncepce dovolené, která ale přináší zaměstnavatelům řadu úkolů. Seznamte se na příkladech z praxe se zásadní změnou v postupu výpočtu nároku na dovolenou a související agendou.

Nahrávka webináře Odpadové hospodářství v obcích od 1. 1. 2021: zákon o odpadech a související změnový zákon

Nový zákon o odpadech a související změnový zákon pro obce

Nová právní úprava nakládání s odpady se zásadně dotkne též obcí jako původců komunálních odpadů. Zorientujte se v nových povinnostech, které budou pro obce platit již od 1. ledna 2021.

Nahrávka webináře Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností a novela zákona o obalech – pro obce

Nové povinnosti obcí na úseku zpětných odběrů elektrozařízení, baterií a akumulátorů, pneumatik a autovraků a nakládání s obalovými odpady

Nová právní úprava nakládání s odpady přináší s účinností od 1. 1. 2021 zásadní změny, které se týkají obcí jako subjektů, podílejících se na zajišťování zpětných odběrů výrobků s ukončenou životností a obalových odpadů. Zorientujte se v nové právní úpravě a v roli obcí při zajišťování zpětných odběrů elektrozařízení, baterií a akumulátorů, pneumatik a autovraků a na úseku nakládání s obalovými odpady a v postavení obcí jako smluvních partnerů kolektivních systémů a autorizovaných obalových společností.

Nahrávka webináře Nový zákon o odpadech: změny v povinnostech původců odpadů od 1. 1. 2021

Zákon o odpadech s Metodickými pokyny vydanými k 1. 1. 2021

Zcela nová právní úprava zaměřená na nakládání s odpady se od 1. 1. 2021 zásadně dotkne všech původců odpadů. Zorientujte se v plnění nových povinností původce odpadů od 1. 1. 2021 a získejte praktické informace nezbytné k výkonu konkrétních agend.

Nahrávka webináře: Metodická sdělení MŽP a MV ČR k novému zákonu o odpadech – pro obce

Nové povinnosti obcí od 1. 1. 2021 vyplývající ze zákona o odpadech, změnového zákona a Metodických sdělení MŽP a MV

1. 1. 2021 vstoupila v účinnost nová právní úprava nakládání s odpady. Zákon o odpadech byl publikován ve Sbírce zákonů 23. 12. 2020, prováděcí vyhlášky však budou vydány až v průběhu prvního pololetí 2021. MŽP a MV proto vydalo Metodické pokyny. Seznamte se s těmito pokyny a zorientujte se v povinnostech, které pro obce platí již od 1. ledna. Získejte informace v oblastech, kterým bude od 1. 1. 2021 chybět podobná úprava prováděcími předpisy.

Nahrávka webináře Přichází DEPO – nový zákon v souvislosti s Další Elektronizací POstupů orgánů veřejné moci

A co na to orgány veřejné moci z hlediska spisové služby?

Poslanecká sněmovna schválila tzv. DEPO, tedy zákon, kterým se mění přes 160 právních předpisů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, neboli zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Získejte přehled změn a ověřte si, jaký dopad budou mít na Vaši praxi, zejména se zaměřením na postupy z hlediska spisové služby. Zjistěte, od kdy a co je nutné připravit, a jaké služby využít od dodavatelů.

Nahrávka webináře: Novela zákona o obchodních korporacích pro s.r.o. – základní přehled změn

Co všechno se zásadně mění v praxi obchodních společností od 1. ledna 2021

Novela zákona o obchodních korporacích má zásadní dopad na řízení společností s ručením omezeným. Seznamte se přehledně s nejdůležitějšími změnami, které je nezbytné v praxi zohlednit.

Nahrávka webináře Novela zákona o obchodních korporacích pro a.s. – základní přehled změn

Co všechno se zásadně mění v praxi obchodních společností od 1. ledna 2021

Novela zákona o obchodních korporacích má zásadní dopad na řízení akciových společností. Seznamte se přehledně s nejdůležitějšími změnami, které je nezbytné v praxi zohlednit.

Nahrávka webináře Souběh výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru a novinky od 1. 1. 2021

Smlouva o výkonu funkce dle novely ZOK

Souběh funkcí je stále aktuálním tématem, kdy se k němu v posledních letech několikrát zásadním způsobem vyjadřoval Ústavní soud a Nejvyšší soud ČR. V řadě případů je souběh funkcí nelegální a nese s sebou značná rizika. Získejte nástroj pro minimalizaci těchto rizik a seznamte se s novinkami od 1. 1. 2021.

Záznam webináře Stravování zaměstnanců a změny pro rok 2021

Stravenkový paušál z pohledu daní

Od 1. 1. 2021 mohou zaměstnavatelé poskytovat svým zaměstnancům daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také v penězích. Tuto změnu přináší stravenkový paušál schválený v rámci daňového balíčku. Záznam webináře rozebere výhody i nevýhody jednotlivých možností stravování zaměstnanců v roce 2021 a seznámí Vás detailně s podmínkami stravenkového paušálu.

Nahrávka webináře: Datové schránky

Přehled základních pravidel a postupů pro práci s datovými schránkami a ukládání dokumentů při zachování jejich autentičnosti a nepopiratelnosti

Řada organizací a firem nevyužívá datové schránky správně a přidělává si řadu problémů. Nahrávka webináře na tyto problémy upozorní, navrhne možné řešení a shrne to, co je podstatné.

Nahrávka webináře: Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů nově

aneb konec časového omezení účetních závěrek

Do kdy je zapotřebí schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů? Jaká jsou omezení a překážky pro poskytování dividend a záloh na ně společníkům a akcionářům obchodních společností?

Nahrávka webináře: Zpřísnění odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních korporací od 1. 1. 2021

Povinnosti členů volených orgánů kapitálových společností nejen ve světle novely ZOK

Jaké jsou povinnosti členů statutárních a jiných volených orgánů ve společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti? Jaké změny v této oblasti přinesla novela zákona o obchodních korporacích? Na tyto otázky se v dvouhodinové nahrávce zaměří AK Havel a partners.

Nahrávka webináře: Novela vyhlášky fondu kulturních a sociálních potřeb

Jak v praxi hospodařit s FKSP, co se změnilo a v čem se často chybuje

Záznam webináře shrne na praktických příkladech vše podstatné, co musíte vědět o pravidlech tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb. Seznámíte se s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, která byla k 1. 1. 2020 aktualizována, a dozvíte se, jak ji správně aplikovat v praxi. Budete upozorněni na ty části vyhlášky, v nichž se nejčastěji chybuje.

Nahrávka webináře Elektronizace pracovněprávní agendy

Jaké dokumenty lze evidovat pouze v elektronické podobě, co musí nezbytně obsahovat, a jaká jsou technologická řešení

V návaznosti nejen na situaci vyvolanou COVID-19 řeší mnoho zaměstnavatelů možnost úplné elektronizace pracovněprávního jednání a pracovněprávní dokumentace. Nahrávka webináře Vás zorientuje v možnostech elektronizace v souladu s aktuálními legislativními požadavky, ale také upozorní na rizika elektronické podoby dokumentů a nabídne konkrétní možná řešení elektronizace HR v praxi.

Nahrávka webináře: Školy a FKSP

Jak správně hospodařit s fondem kulturních a sociálních potřeb a jaká konkrétní specifika nám novelizace ve školství v roce 2020 přináší

V oblasti fondu se zaměříme jak na již obecně platné zásady, tak i na nové požadavky na tvorbu a čerpání FKSP ve školách. Neopomeneme ani aktuální otázky spojené se současnou situací, kdy vládní opatření ztížila možnost čerpání fondu. Záznam webináře shrne vše podstatné, co musíte vědět o pravidlech tvorby a čerpání fondu včetně praktických příkladů.

Nahrávka webináře: Příspěvek FKSP na stravné v roce 2021

Způsoby a podmínky čerpání příspěvku z fondu na stravování na příkladech z praxe

Novelizovaná vyhláška č. 114/2002 Sb. nabízí od 1. 1. 2021 další možnost poskytnutí příspěvku z fondu na stravování zaměstnanců formou peněžitého příspěvku v souladu s právními předpisy, které upravují stravování v organizacích. Seznamte se se všemi způsoby čerpání příspěvku z fondu na stravování a s podmínkami, za jakých lze tyto příspěvky zaměstnancům poskytnout.

Záznam webináře Požadavky České školní inspekce na vedoucí pedagogické pracovníky v MŠ a ZŠ

Příprava na inspekci a její průběh – Podněty, lhůty a výstupy – Požadovaná dokumentace

Nevíte si rady s přípravou na inspekční činnost? Čím začít? A čím končit? Lze na inspekční činnost připravit pedagogy? Uvítáte srozumitelné informace k průběhu inspekční činnosti? Zajímají Vás nejčastější nedostatky, lhůty a požadavky vyplývající z inspekční činnosti ve školách? Orientujete se v oblasti dokumentace? Lámete si hlavu nad pojmem „neprůkazné vedení třídní knihy“? Udržet si přehled není jednoduché, obzvlášť když nás čeká celá řada legislativních změn…

Záznam webináře Pohledávky a dluhy – daňové řešení

Promlčení pohledávek – Zákonné opravné položky – Odpis pohledávek – Postoupení pohledávek – Pohledávky ze smluvních sankcí – Dodanění polhůtních dluhů

V současné hospodářské situaci lze očekávat nárůst počtu neuhrazených pohledávek, které jsou na druhé straně představovány evidovanými neuhrazenými dluhy. Víte, jak správně pracovat s neuhrazenými pohledávkami, abyste si legálně mohli co nejvíc snížit základ daně? Jaké případné daňové povinnosti jsou spojené s neuhrazenými dluhy? Seznamte se s principy tvorby zákonných opravných položek, podmínkami daňově účinného odpisu pohledávek nebo výhodného postoupení pohledávky jiné osobě.

Nahrávka webináře DPH: nakládání s majetkem u neziskových subjektů v příkladech

Ekonomická činnost, předmět daně a nakládání s majetkem u vybraných neziskových subjektů pohledem zákona o DPH

Seznamte se s problematikou uplatnění DPH u vybraných neziskových subjektů, a to především při posuzování ekonomické činnosti, řešení situace, kdy se subjekt stává osobou povinnou k dani a následně i plátcem. Upozorněni budete na plnění, která nejsou předmětem daně, plnění která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně a zdanitelná plnění.

Záznam webináře Odčitatelné položky od základu daně s důrazem na nový způsob uplatňování daňové ztráty

Daňová ztráta – Podpora výzkumu a vývoje – Odpočet na podporu odborného vzdělávání

Loňský rok byl pro spoustu ekonomických subjektů krizový a značná část z nich vykáže za loňský rok daňovou ztrátu. Víte, že od letošního roku můžete daňovou ztrátu uplatňovat i zpětně? To s sebou přináší efekt vrácení daně od státu, kterou jsme v minulosti uhradili. Vykázání daňové ztráty taktéž dramaticky prodlužuje lhůty, kdy k nám může přijít správce daně na kontrolu. Víte, že novela zákona umožňuje tuto lhůtu významně zkrátit? Provádíte ve společnosti výzkum a vývoj? A uplatňujete z tohoto titulu odčitatelnou položku? A skutečně znáte všechny podmínky, které musí být splněny pro její uplatnění, které v poslední době s nebývalou důkladností kontrolují správci daně? Docházejí na Vaše pracoviště žáci nebo studenti na odbornou praxi? I v takovém případě si můžete uplatnit lukrativní odčitatelnou položku. Je ale nutné splnit několik podmínek pro její uplatnění. Seznamte se s principy a podmínkami pro uplatnění výše zmíněných odčitatelných položek.

Záznam webináře Nejčastěji řešené otázky ve školství

IT nástroje při výuce – Webové stránky – Bezpečnost žáků ve škole – Neplacení stravného a školného – Předávání osobních údajů

Záznam webináře se zaměří na nejčastější otázky, které v praxi řeší vedení škol a školské odbory zřizovatele, a to jak otázky vyvolané mimořádnou situací, tak i ty, které přináší běžný provoz. Ověřte si, zda postupujete správně, a jaké kroky jsou naopak z hlediska právních předpisů vyloučené.

Záznam webináře: Správní řízení a rozhodování ředitele MŠ, ZŠ a SŠ

Zahájení správního řízení – vedení správního spisu – práva a povinnosti účastníků řízení – náležitosti vydání rozhodnutí

Správní řízení je velmi formální proces, který v praxi škol a školských zařízení vyvolává řadu otázek. Přitom se stává, že ředitel školy vede i více správních řízení v průběhu celého školního roku. Nejvíce rozhodnutí je vydáváno v době, kdy je rozhodováno o přijetí či nepřijetí dítěte/žáka ke vzdělávání. Naplnění všech zákonných požadavků pro toto řízení je důležité pro to, aby rozhodnutí nemohlo být napadeno. Proto je nezbytné při správním řízení ve školách propojit dva právní předpisy, správní řád a školský zákon, a správně jejich výklad použít v praxi.

Nahrávka webináře Digitalizace účetnictví

Novinky pro účetní a daňaře z oblasti informačních technologií

Nahrávka poskytne přehled novinek v daních a účetnictví z oblasti IT. Dozvíte se, jak nahradit nebo zaměnit papírovou formu dokladů za digitální, aby byla spolehlivě a po zákonem stanovenou dobu zajištěna použitelnost a věrohodnost, a co je potřeba dodržet pro platnost právního jednání. Zorientujete se v nových legislativních požadavcích i v konkrétních postupech pro jejich naplnění.

Nahrávka webináře: Překážky v práci u zaměstnanců a zaměstnavatelů

Kdy musí zaměstnavatel omluvit nepřítomnost zaměstnance a jak postupovat, pokud nemá pro své zaměstnance práci. Jakou podporu lze aktuálně čerpat a jaké jsou zkušenosti z prvních kontrol?

Nemůže-li zaměstnavatel z různých důvodů přidělit zaměstnanci práci, musí často uplatnit překážku, která má však jasně daná pravidla. Stejně tak jsou stanoveny podmínky překážek v práci na straně zaměstnance a z nich vyplývající nároky. Zákoník práce upravuje různé druhy překážek v práci, které se od sebe liší důvodem vzniku i výší náhrady mzdy. Zorientujte se v jednotlivých překážkách v práci a v podmínkách jejich uplatnění.

Záznam webináře Vztah zřizovatele a ředitele školy

Kde jsou hranice kompetencí zřizovatele a ředitele, co říká legislativa a jaká je praxe

Vztah zřizovatele a ředitelů jím zřizovaných škol je složitý a právně komplikovaný. V důsledku nejasností často dochází k překračování kompetencí zřizovatele nebo naopak nerespektování jeho autority ze strany ředitelů škol. Cílem webináře je vyjasnit tento vztah a na konkrétních příkladech ukázat optimální spolupráci.

Záznam webináře: Jak se vypořádat s problematickým a neschopným zaměstnancem

Prevence před přijetím a ve zkušební době – Nástroje řízení zaměstnance v průběhu pracovního poměru – Ukončení spolupráce

Pracovněprávní vztahy s sebou přinášejí i řešení obtížného či problémového chování zaměstnanců. Jako zaměstnavatelé máte k dispozici různá opatření, která mají podporu v zákoníku práce. Preventivní kroky podnikejte již před přijetím zaměstnance, další nástroje použijte při řízení zaměstnance během zkušební doby i po jejím skončení, a při ukončení spolupráce využijte všechny dostupné možnosti disciplinární povahy. Rozpoznejte včas, že zaměstnanec může být problémový, získejte nástroje vedoucí k minimalizaci problémů v průběhu pracovního poměru a v případě ukončení jednejte tak, abyste se vyhnuli chybám při propouštění a následným žalobám.

Nahrávka webináře Diskriminace, šikana a nerovné zacházení na pracovišti

Prevence – Šetření stížností – Řešení situací na pracovišti – Soudní spory

Témata diskriminace a šikany na pracovišti se v současnosti stávají aktuálními a množí se také vedené soudní spory v této oblasti. Každý zaměstnavatel by tak měl vědět, jak v těchto případech postupovat a případné problémy včas řešit, než budou dále eskalovat.

Nahrávka webináře Organizační změny a hromadné propouštění

Jaké výpovědní důvody zvolit a jak je formulovat – Kdy se jedná o hromadné propouštění a jak postupovat – Nezbytné formální náležitosti

V souvislosti s ekonomickými dopady aktuální situace je mnoho zaměstnavatelů nuceno provádět úsporná opatření zahrnující také propouštění zaměstnanců, někteří zaměstnavatelé jsou dokonce nuceni zcela ukončit svou činnost. V případě rozvázání pracovních poměrů s větším počtem zaměstnanců se pak může zaměstnavatel dostat také do režimu hromadného propouštění.

Záznam webináře Švarcsystém: jak rozpoznat hranice mezi nelegální a legální prací

Jak správně nastavit spolupráci firmy a OSVČ a obstát při kontrole

Spolupráce se živnostníky (OSVČ) má striktní pravidla, která musí každá obchodní společnost dodržovat. Zaměstnavatelé jsou povinni řídit se poměrně rozsáhlou legislativou. Zákon o zaměstnanosti výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah (tzv. švarcsystém) zakazuje a stanoví vysoké sankce (v rozmezí 250 tis. Kč až 10 mil. Kč). Navíc státní orgány (inspektoráty práce, finanční úřady, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny) mohou požadovat doplacení daní a odvodů. Seznamte se s aktuálními povinnostmi zaměstnavatelů při spolupráci s OSVČ a omezte rizika nařčení ze švarcsystému díky správně sepsaným smlouvám a nastaveným postupům.

Záznam webináře Kamerové systémy a monitoring zaměstnanců podle GDPR

Způsoby monitorování zaměstnanců, limity jejich používání a povinnosti zaměstnavatelů

Mezi základní práva a povinnosti zaměstnavatele patří kontrola zaměstnanců při výkonu práce. Na druhou stranu může způsob a rozsah takové kontroly nepřiměřeně zasahovat do soukromí zaměstnanců, které je chráněno i na pracovišti. V jakých případech umožňuje zákoník práce zaměstnance monitorovat? Jak tyto případy upravuje GDPR? Jak na tuto otázku pohlíží české a mezinárodní soudy?

Nahrávka webináře Kontrola inspektorátu práce

Jak se na ni připravit a úspěšně jí projít

Je-li zaměstnavatel na kontrolu OIP dobře připraven a zná svá práva a povinnosti, usnadní si nejen průběh kontroly, ale hlavně výsledek kontroly vyzní ve prospěch zaměstnavatele. Záznam webináře Vám nabídne veškeré podstatné informace, postupy a praktická doporučení, které zaručí bezproblémový výsledek kontroly, a to i v kontextu kontrol programu Antivirus.

Zvýhodněný balíček k odpadovému hospodářství v obci

Nový zákon o odpadech a změnový zákon – Metodická sdělení MŽP a MV – Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností a novela zákona o obalech

Získejte balíček nahrávek webinářů k odpadovému hospodářství v obci od 1. 1. 2021 za zvýhodněnou cenu.

Zvýhodněný balíček Bezpečnost práce ve firmách a organizacích v roce 2021

Legislativní novinky v BOZP - Pracovnělékařské prohlídky - Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Získejte balíček nahrávek webinářů k legislativním novinkám v bezpečnosti práce, pracovnělékařským službám a změnám v povinnostech zaměstnavatelů na úseku pracovních úrazů a nemocí z povolání za zvýhodněnou cenu.

Zvýhodněný balíček nahrávek webinářů k problematice GDPR

Praktické aspekty zpracování osobních údajů – GDPR v personální a mzdové agendě zaměstnavatele – Správce a zpracovatel osobních údajů

Cenově zvýhodněný balíček obsahuje 3 nahrávky webinářů k problematice GDPR.

ZOBRAZIT VŠE    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11