Delego logo Váš partner na cestě k informacím

13:18 | 23. ledna 2022

konec menu

KALENDÁŘ

LEDEN 2022
PÚSČPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ÚNOR 2022
PÚSČPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      

Předchozí
měsíce…

Další měsíce…

DETAIL WEBINÁŘE

Distanční kombinovaný kurz Odpadový hospodář v obci – specialista na novou legislativu a změněné postupy

Odpadové hospodářství v praxi obcí – Nový zákon, metodiky a prováděcí vyhláška – ISPOP: nový postup ohlašování do ISPOP, agendy a termíny hlášení – Přestupky a sankce v praxi

Ať již se věnujete odpadovému hospodářství na plný úvazek či jste dostali tuto agendu na starost nově, máme pro Vás jedinečné školení, kde si osvojíte všechny zákonné povinnosti po účinnosti nového zákona o odpadech, projdete termíny ohlašování údajů z povinných evidencí a nový způsob vyplnění systému ISPOP v roce 2022. Vzdělávací program se Vám maximálně přizpůsobí. Z pohodlí Vaší kanceláře, podle Vašich časových možností zhlédnete 5 nahrávek webinářů (v celkovém rozsahu 9 hodin výkladu), 1 online seminář (který bude též nahráván pro případ, že se Vám termín nebude hodit), nabyté dovednosti si ověříte v závěrečném testu a získáte certifikát.

Přednáší Ing. Petr Šulc

Místo konání režim offline
Kromě specializovaného kurzu pro obce nabízíme též distanční kombinovaný kurz pro původce odpadů (pro zaměstnance firem a institucí, kteří mají na starosti problematiku nakládání s odpady, průběžnou evidenci odpadů a realizují ohlašování odpadů). Více informací ke kurzu pro původce naleznete zde.
Cena   9980 Kč

Cena je uvedena bez DPH. Při více účastech z jedné společnosti obdržíte slevu 10 %. V ceně je zahrnuto: 5 nahrávek webinářů (9 hodin výkladu), 1 online seminář (vč. nahrávky), konzultace s lektorem, závěrečný test a certifikát.

Popis webináře


Zaměření webináře

1. 1. 2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v červenci byla publikována ve Sbírce zákonů jeho zásadní prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. V průběhu roku navíc byla postupně vydána řada metodických pokynů se značným dopadem do praxe.
Od ledna 2022 se mění systém ISPOP, který již nebude založen na vyplňování údajů do pdf formulářů, ale bude realizován pouze v online prostředí webových formulářů. Systém bude zahrnovat ohlašovací část a část centrálního registru ŽP. Právní předpisy z různých oblastí ochrany ŽP ukládají subjektům povinnosti ohlašovat informace o dopadech jejich ekonomické činnosti na ŽP. Ohlašování údajů z povinných evidencí nebo souvisejících poplatků je zajištěno právě prostřednictvím ISPOP.
Splněním všech povinností zajistíte hladký průběh v případě kontroly. Prohlubte své znalosti v problematice odpadového hospodářství a získejte komplexní informace o aktuálních povinnostech a způsobech jejich plnění v řádných termínech.

Popis a obsah vzdělávacího programu:

1. Nahrávka webináře Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech pro obce v praxi (2 h)
 • Souvislosti v rámci nové odpadové legislativy
 • Obecné povinnosti
 • Obecní systém pro KO
 • Zařízení provozovaná obcí, komunitní kompostování
 • Evidence a ohlašování KO obcí
 • Poplatek za skládkování odpadů, výjimka dle §157
 • Poplatek za KO
 • Výkon státní správy obcemi (a ORP)
 • Přestupky obcí
 • Obec jako účastník řízení
 • POH Kraje – závaznost pro obec
 • Vybraná přechodná ustanovení

2. Nahrávka webináře: Metodická sdělení MŽP a MV ČR k novému zákonu o odpadech – pro obce (1 h 30 min)
 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, problematika obcí jako původců KO
 • Metodický pokyn MŽP k obecním systémům
 • Metodický pokyn MŽP k poplatku za uložení KO na skládku, uplatnění výjimky dle §157
 • Poplatek za KO přechodná ustanovení
 • Právní výklad MV ČR k zákonnému zmocnění obce k vydání obecně závazné vyhlášky

3. Nahrávka webináře Prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (2 h 30 min)
 • Souvislosti právních předpisů na úseku odpadového hospodářství
 • Zařazování komunálních odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů
 • Přechodná ustanovení související s povinnostmi obcí, jako původců komunálních odpadů
 • Problematika shromažďování a soustřeďování komunálních odpadů
 • Rozsah zajištění odděleného soustřeďování určených složek komunálních odpadů v rámci obecních systémů
 • Technické požadavky na soustřeďování odpadů
 • Technické požadavky na zařízení pro nakládání s odpady
 • Spolupráce s kolektivními systémy a autorizovanými obalovými společnostmi
 • Sklady odpadů provozované na základě výjimky (ohlášení skladu)
 • Sklady odpadů s povolením krajského úřadu
 • Sběrné dvory a komunitní kompostárny
 • Podmínky pro energetické využívání nebo skládkování výmětů z třídění komunálních odpadů
 • Technické požadavky na skládky odpadů
 • Požadavky na úpravu odpadů před jejich uložením na skládku
 • Odpady, které nelze ukládat na skládky a výjimky
 • Odpady, které nelze ukládat na skládky od roku 2030
 • Povinnosti původce odpadu při přepravě odpadů v rámci ČR
 • Povinnosti předávání písemných informací o odpadu a původci odpadu při předávání odpadu do zařízení
 • Základní popis odpadu při předávání odpadu na skládku odpadů
 • Vedení průběžné evidence odpadů
 • Zpracování ročního hlášení o odpadech (hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok)
 • Formulář vedení průběžné evidence a pro ohlašování odpadů
 • Hlášení o obecním systému
 • Přestupky obce
 • Specifické požadavky na nakládání s některými druhy KO
 • Výpočet plnění cíle obce pro třídění KO
 • Specifické požadavky na nakládání s nebezpečnými odpady, s vybranými kovovými odpady, se stavebními a demoličními odpady
 • Komunitní kompostování
 • Obce jako poplatník poplatku za skládkování odpadu a dopad na evidenci odpadů

4. Nahrávka webináře ISPOP 1: Obecné informace o ISPOP, agendy a termíny hlášení (1 h a 30 min)
 • Systém ISPOP a související systém SEPNO
 • Oblasti ohlašovacích agend, přehled zákonných hlášení + termíny podání hlášení
 • Registrace subjektu
 • Příprava k podání hlášení
 • Zpracování hlášení
 • Systémová kontrola hlášení, Validační chyby
 • Podání (odeslání) hlášení
 • Notifikace stavů hlášení po odeslání
 • Hlášení vráceno k doplnění
 • Doplněné hlášení

5. Nahrávka webináře ISPOP 2: ohlašování do ISPOP v roce 2022 (1 h a 30 min)
 • Projekt ISPOP 2
 • Struktura informačního systému
 • Ohlašovací systém ISPOP
 • Centrální registr ŽP (CRŽP) a jeho dílčí registry
 • Účet ISPOP
 • Práce v ohlašovacím systému
 • Koncepty hlášení
 • Práce v registrech

6. On-line seminář Přestupky a sankce dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – proběhne živě 2. 2. 2022 od 10:00 do 13:00 (účastníci kurzu obdrží též nahrávku)
 • Časté přestupky a chyby v obcích
 • Opatření k nápravě
 • Pokuty za přestupky
 • Kontrolní orgány, inspektoři
 • Průběh kontroly
 • Správní řízení
 • Prostor pro Vaše dotazy

7. Závěrečný test, certifikát

  Komu je webinář určen

  Vzdělávací program je přínosný zejm. pro pracovníky obcí, kteří mají na starosti organizování systému obce pro nakládání s KO a vztahů s kolektivními systémy a AOS (EKOKOM a.s.), pracovníky odborů životních prostředí obcí, případně pro pracovníky příspěvkových organizací či jiných subjektů, které pro obec zajišťují realizaci systému nakládání s KO, včetně zajišťování činností míst zpětného odběru v obci.
  Co je třeba zajistit před začátkem webináře?
  Ověření technických parametrů připojení k webináři
  Obchodní podmínky

  Způsoby registrace