Delego logo Váš partner na cestě k informacím

13:12 | 23. ledna 2022

konec menu

KALENDÁŘ

LEDEN 2022
PÚSČPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ÚNOR 2022
PÚSČPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      

Předchozí
měsíce…

Další měsíce…

DETAIL WEBINÁŘE

Distanční kombinovaný kurz Odpadový hospodář – specialista na novou legislativu a změněné postupy

Povinnosti v odpadovém hospodářství – Nový zákon, metodiky a prováděcí vyhláška – ISPOP: nový postup ohlašování do ISPOP v roce 2022, agendy a termíny hlášení – Přestupky a sankce v praxi

Ať již se věnujete odpadovému hospodářství na plný úvazek či jste dostali tuto agendu na starost nově, máme pro Vás jedinečné školení, kde si osvojíte všechny zákonné povinnosti po účinnosti nového zákona o odpadech, projdete termíny ohlašování údajů z povinných evidencí a nový způsob vyplnění systému ISPOP v roce 2022. Vzdělávací program se Vám maximálně přizpůsobí. Z pohodlí Vaší kanceláře, podle Vašich časových možností zhlédnete 4 nahrávky webinářů (v celkovém rozsahu 7 hodin výkladu), 1 online seminář (který bude též nahráván pro případ, že se Vám termín nebude hodit) a nabyté dovednosti si ověřte v závěrečném testu.

Přednáší Ing. Petr Šulc

Místo konání režim offline
Specializovaný kurz pro obce naleznete zde.
Cena   9980 Kč

Cena je uvedena bez DPH. Při více účastech z jedné společnosti obdržíte slevu 10 %. V ceně jsou zahrnuty: 4 nahrávky webinářů (7 hodin výkladu), 1 online seminář (vč. nahrávky), konzultace s lektorem, závěrečný test a certifikát.

Popis webináře


Zaměření webináře

1. 1. 2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v červenci byla publikována ve Sbírce zákonů jeho zásadní prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. V průběhu roku navíc byla postupně vydána řada metodických pokynů se značným dopadem do praxe původců.
Od ledna 2022 se mění systém ISPOP, který již nebude založen na vyplňování údajů do pdf formulářů, ale bude realizován pouze v online prostředí webových formulářů. Systém bude zahrnovat ohlašovací část a část centrálního registru ŽP. Právní předpisy z různých oblastí ochrany ŽP ukládají subjektům povinnosti ohlašovat informace o dopadech jejich ekonomické činnosti na ŽP. Ohlašování údajů z povinných evidencí nebo souvisejících poplatků je zajištěno právě prostřednictvím ISPOP.
Splněním všech povinností minimalizujete riziko sankcí a zajistíte hladký průběh v případě kontroly. Prohlubte své znalosti v problematice odpadového hospodářství a získejte komplexní informace o aktuálních povinnostech a způsobech jejich plnění v řádných termínech.

Popis a obsah vzdělávacího programu:

1. Nahrávka webináře Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech pro původce v praxi (2 h)
 • Oběhové hospodářství, směrnice EU a související legislativa
 • Hierarchie nakládání s odpady
 • Obecné povinnosti při předcházení vzniku odpadů
 • Vedlejší produkt výroby
 • Obecné povinnosti při nakládání s odpady
 • Přechod povinností na provozovatele zařízení
 • Zařízení pro nakládání s odpady, obchodník s odpady
 • Soustřeďování, skladování a sběr odpadů
 • Energetické využití odpadů
 • Zákaz ukládání odpadů na skládku
 • Povinnosti původce odpadů (včetně KO a NO)
 • Povinnosti při přepravě odpadů v ČR
 • Povinnosti provozovatelů zdravotnických/veterinárních zařízení a lékáren
 • Průběžná evidence odpadů a ohlašování odpadů
 • Poplatky za ukládání odpadů na skládky
 • Termíny pro získání nových souhlasů zařízení
 • Přestupky (a sankce) původce odpadů

2. Nahrávka webináře Prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (2 h)
 • Souvislosti právních předpisů na úseku odpadového hospodářství
 • Zařazování odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů
 • Shromažďování a soustřeďování odpadů u původce odpadů a problematika upuštění od třídění odpadů
 • Technické požadavky na soustřeďování odpadů u původce odpadů
 • Technické požadavky na zařízení pro nakládání s odpady
 • Sklady odpadů provozované původcem odpadů na základě výjimky (ohlášení skladu)
 • Sklady odpadů s povolením krajského úřadu
 • Zasypávání jako způsob využití odpadů, podmínky využívání strusky ze spalování odpadů k zasypávání
 • Podmínky pro energetické využívání nebo skládkování výmětů z třídění odpadů
 • Technické požadavky na skládky odpadů
 • Požadavky na úpravu odpadů před jejich uložením na skládku
 • Odpady, které nelze ukládat na skládky a výjimky
 • Odpady, které nelze ukládat na skládky od roku 2030
 • Povinnosti původce odpadu při přepravě odpadů v rámci ČR a přeshraniční přepravě odpadů
 • Povinnosti předávání písemných informací o odpadu a původci odpadu při předávání odpadu do zařízení
 • Základní popis odpadu při předávání odpadu na skládku odpadů
 • Vedení průběžné evidence odpadů
 • Zpracování ročního hlášení o odpadech (hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok)
 • Formulář vedení průběžné evidence a pro ohlašování odpadů
 • Specifické požadavky na nakládání s nebezpečnými odpady, s vybranými kovovými odpady, se stavebními a demoličními odpady, s odpady ze zdravotní a veterinární péče, s odpady z léčiv z domácností

3. Nahrávka webináře ISPOP 1: Obecné informace o ISPOP, agendy a termíny hlášení (1 h a 30 min)
 • Systém ISPOP a související systém SEPNO
 • Oblasti ohlašovacích agend, přehled zákonných hlášení + termíny podání hlášení
 • Registrace subjektu
 • Příprava k podání hlášení
 • Zpracování hlášení
 • Systémová kontrola hlášení, Validační chyby
 • Podání (odeslání) hlášení
 • Notifikace stavů hlášení po odeslání
 • Hlášení vráceno k doplnění
 • Doplněné hlášení

4. Nahrávka webináře ISPOP 2: ohlašování do ISPOP v roce 2022 (1 h a 30 min)
 • Projekt ISPOP 2
 • Struktura informačního systému
 • Ohlašovací systém ISPOP
 • Centrální registr ŽP (CRŽP) a jeho dílčí registry
 • Účet ISPOP
 • Práce v ohlašovacím systému
 • Koncepty hlášení
 • Práce v registrech

5. On-line seminář Přestupky a sankce dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – proběhne živě 1. 2. 2022 od 10:00 do 13:00 (účastníci kurzu obdrží též nahrávku)
 • Přestupky původce odpadů
 • Další přestupky PO a FO
 • Opatření k nápravě
 • Pokuty za přestupky
 • Kontrolní orgány, inspektoři
 • Průběh kontroly
 • Správní řízení
 • Prostor pro Vaše dotazy

6. Závěrečný test, certifikát

  Komu je webinář určen

  Vzdělávací program je přínosný zejm. pro podnikové ekology, podnikové i externí odpadové hospodáře, zaměstnance firem a institucí, kteří mají na starosti problematiku nakládání s odpady, průběžnou evidenci odpadů a realizují ohlašování odpadů.
  Co je třeba zajistit před začátkem webináře?
  Ověření technických parametrů připojení k webináři
  Obchodní podmínky

  Způsoby registrace