Delego logo Váš partner na cestě k informacím

21:04 | 4. prosince 2021

konec menu

KALENDÁŘ

PROSINEC 2021
PÚSČPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

LEDEN 2022
PÚSČPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Předchozí
měsíce…

Další měsíce…

DETAIL WEBINÁŘE

Nahrávka webináře Povinnosti obcí jako původců komunálních odpadů dle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady s vazbami na nový zákon o odpadech

Zcela nová právní úprava oblasti nakládání s odpady je účinná od 1. 1. 2021. Do července 2021 však neměla zásadní prováděcí vyhlášku. Od srpna musí obce plnit své povinnosti k odpadům v souladu s novou vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady, ta má ale řadu přechodných ustanovení. Získejte praktické informace nezbytné k výkonu konkrétních agend obce jako původce komunálních odpadů.

Přednáší Ing. Petr Šulc

Místo konání režim offline

Cena   1390 Kč

V ceně je zahrnuto občerstvení a výukové materiály. Při přihlášení více účastníků získáte slevu 10 %. Cena je uvedena bez DPH. Časová dotace: 2 h 30 min

Popis webináře


Zaměření webináře

1. 1. 2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Teprve v červenci 2021 byla publikována ve Sbírce zákonů jeho zásadní prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Tato vyhláška v sobě zahrnuje právní úpravu, která byla do konce roku 2020 upravena šesti samostatnými vyhláškami. Nová vyhláška má 85 paragrafů a 52 příloh. Nahrávka webináře pomůže zaměstnancům obecních a městských úřadů, členům obecních zastupitelstev, zástupcům sdružení obcí, komunálním odpadovým firmám, ale i externím ekologům v orientaci v nových povinnostech a způsobech jejich plnění a termínech, do kdy lze některé povinnosti plnit dle již zrušené vyhlášky č. 383/2001 Sb. a od kdy je nutné zajistit plnění povinností obce dle nové právní úpravy.

Komu je webinář určen

Nahrávka webináře je přínosná zejména pro zaměstnance obecních a městských úřadů, členy obecních zastupitelstev, zástupce sdružení obcí, zástupce komunálních odpadových firem, ale i externí ekology, zajišťující agendy v rámci plnění povinností obcí při nakládání s komunálními odpady.

Program

Souvislosti právních předpisů na úseku odpadového hospodářství
Zařazování komunálních odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů
Přechodná ustanovení související s povinnostmi obcí, jako původců komunálních odpadů
Problematika shromažďování a soustřeďování komunálních odpadů
Rozsah zajištění odděleného soustřeďování určených složek komunálních odpadů v rámci obecních systémů
Technické požadavky na soustřeďování odpadů
Technické požadavky na zařízení pro nakládání s odpady
Spolupráce s kolektivními systémy a autorizovanými obalovými společnostmi
Sklady odpadů provozované na základě výjimky (ohlášení skladu)
Sklady odpadů s povolením krajského úřadu
Sběrné dvory a komunitní kompostárny
Podmínky pro energetické využívání nebo skládkování výmětů z třídění komunálních odpadů
Technické požadavky na skládky odpadů
Požadavky na úpravu odpadů před jejich uložením na skládku
Odpady, které nelze ukládat na skládky a výjimky
Odpady, které nelze ukládat na skládky od roku 2030
Povinnosti původce odpadu při přepravě odpadů v rámci ČR
Povinnosti předávání písemných informací o odpadu a původci odpadu při předávání odpadu do zařízení
Základní popis odpadu při předávání odpadu na skládku odpadů
Vedení průběžné evidence odpadů
Zpracování ročního hlášení o odpadech (hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok)
Formulář vedení průběžné evidence a pro ohlašování odpadů
Hlášení o obecním systému
Přestupky obce
Specifické požadavky na nakládání s některými druhy KO
Výpočet plnění cíle obce pro třídění KO
Specifické požadavky na nakládání s nebezpečnými odpady
Specifické požadavky na nakládání s vybranými kovovými odpady
Specifické požadavky na nakládání se stavebními a demoličními odpady
Komunitní kompostování
Obce jako poplatník poplatku za skládkování odpadu a dopad na evidenci odpadů
Co je třeba zajistit před začátkem webináře?
Ověření technických parametrů připojení k webináři
Obchodní podmínky

Způsoby registrace