Delego logo Váš partner na cestě k informacím

21:37 | 4. prosince 2021

konec menu

KALENDÁŘ

PROSINEC 2021
PÚSČPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

LEDEN 2022
PÚSČPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Předchozí
měsíce…

Další měsíce…

DETAIL WEBINÁŘE

Nahrávka webináře Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady – změny v povinnostech původců odpadů

Nové povinnosti, způsoby a termíny jejich plnění v souladu s vyhláškou a novým zákonem o odpadech

Zcela nová právní úprava oblasti nakládání s odpady je účinná od 1. 1. 2021. Do července 2021 ale neměla zásadní prováděcí vyhlášku. Od srpna musí původci odpadů své povinnosti k odpadům plnit v souladu s novou vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady, která má ale řadu přechodných ustanovení. Získejte praktické informace nezbytné k výkonu konkrétních agend původce odpadů.

Přednáší Ing. Petr Šulc

Místo konání režim offline


Cena   1390 Kč

Při požadavku více přístupů bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z celkové ceny objednávky. Uvedená cena je bez DPH. Časová dotace: 2 h

Popis webináře


Zaměření webináře

1. 1. 2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a teprve v červenci 2021 byla publikována ve Sbírce zákonů jeho zásadní prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Tato vyhláška v sobě zahrnuje právní úpravu, která byla do konce roku 2020 upravena šesti samostatnými vyhláškami. Nová vyhláška má 85 paragrafů a 52 příloh. Nahrávka webináře pomůže původcům odpadů, firemním ekologům, externím odpadovým hospodářům a zaměstnancům, kteří odpovídají ve firmách a institucích za nakládání s odpady, v orientaci v nových povinnostech a způsobech jejich plnění a termínech, do kdy lze některé povinnosti plnit dle již zrušené vyhlášky č. 383/2001 Sb., a od kdy je nutné zajistit plnění povinností původce odpadů dle nové právní úpravy.

Komu je webinář určen

Nahrávka webináře je přínosná zejm. pro podnikové ekology, podnikové i externí odpadové hospodáře, zaměstnance firem a institucí, kteří mají na starosti problematiku nakládání s odpady, průběžnou evidenci odpadů a realizují ohlašování odpadů.

Program

Souvislosti právních předpisů na úseku odpadového hospodářství
Zařazování odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů
Přechodná ustanovení související s povinnostmi původců odpadů
Základní pojmy
Problematika shromažďování a soustřeďování odpadů u původce odpadů a problematika upuštění od třídění odpadů
Technické požadavky na soustřeďování odpadů u původce odpadů
Technické požadavky na zařízení pro nakládání s odpady
Sklady odpadů provozované původcem odpadů na základě výjimky (ohlášení skladu)
Sklady odpadů s povolením krajského úřadu
Zasypávání jako způsob využití odpadů, podmínky využívání strusky ze spalování odpadů k zasypávání
Podmínky pro energetické využívání nebo skládkování výmětů z třídění odpadů
Technické požadavky na skládky odpadů
Požadavky na úpravu odpadů před jejich uložením na skládku
Odpady, které nelze ukládat na skládky a výjimky
Odpady, které nelze ukládat na skládky od roku 2030
Povinnosti původce odpadu při přepravě odpadů v rámci ČR a přeshraniční přepravě odpadů
Povinnosti předávání písemných informací o odpadu a původci odpadu při předávání odpadu do zařízení
Základní popis odpadu při předávání odpadu na skládku odpadů
Vedení průběžné evidence odpadů
Zpracování ročního hlášení o odpadech (hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok)
Formulář vedení průběžné evidence a pro ohlašování odpadů
Specifické požadavky na nakládání s nebezpečnými odpady
Specifické požadavky na nakládání s vybranými kovovými odpady
Specifické požadavky na nakládání se stavebními a demoličními odpady
Specifické požadavky na nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče
Specifické požadavky na nakládání s odpady z léčiv z domácností
Co je třeba zajistit před začátkem webináře?
Ověření technických parametrů připojení k webináři
Obchodní podmínky

Způsoby registrace