Delego logo Váš partner na cestě k informacím

23:06 | 8. dubna 2020

konec menu

KALENDÁŘ

DUBEN 2020
PÚSČPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

KVĚTEN 2020
PÚSČPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Předchozí
měsíce…

Další měsíce…

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE

Velká novela zákoníku práce

Jaké změny čekají zaměstnavatele v tomto roce a v roce 2021?

16. 04. 2020

Parlament ČR projednává dlouho očekávanou a několikrát pozměněnou tzv. velkou novelu zákoníku práce, na jejíž podobě se na podzim roku 2019 konečně shodla tripartita a očekává se její schválení bez dalších větších úprav. Novela zákoníku práce přinese úplně novou koncepci úpravy dovolené, odstraní některé problémy v oblasti doručování zásadních pracovněprávních písemností a v oblasti přechodu zaměstnanců na jiného zaměstnavatele, zavede nová přísná pravidla pro vysílání zaměstnanců v rámci Evropské unie a nový institut sdíleného pracovního místa a obsahuje další dílčí změny odstraňující výkladové či aplikační problémy.

Komplexní seminář INCOTERMS 2020: jak používat v praxi nová pravidla

Certifikovaný komplexní seminář zaměřený na pravidla pro výklad obchodních podmínek, vztah k platebním podmínkám a vztah k přepravní a pojistné smlouvě připravený ve spolupráci s ICC ČR

21. 04. 2020

Od 1. 1. 2020 vstoupila v účinnost revize pravidel INCOTERMS®2020. Pokud jste je ve své praxi začali nebo začnete využívat, pak Vám tento seminář pomůže prohloubit znalost nových pravidel pro výklad obchodních podmínek, jejich porozumění i schopnost volby vhodné podmínky. Zorientujete se ve vztahu Incoterms 2020 k platebním podmínkám, k přepravní a pojistné smlouvě. Upozorňujeme naše zákazníky, že počet míst je omezen.

Národní elektronický nástroj NEN pro zadavatele

Nová HTML 5 verze pro zadavatele a praktické rady: jak s ní pracovat a vytěžit z ní maximum

23. 04. 2020

Ovládat suverénně NEN je nejen kvůli povinné elektronizaci zadávacích řízení nutností! Lektor Jan Ségl vedoucí oddělení realizace NIPEZ, projektový manažer systému NEN a místopředseda pracovní skupiny pro funkčnost NEN, který se přímo podílí na vývoji a implementaci systému NEN MMR vám představí přehledně a systematicky novou HTML5 verzi systému, která zadavatelům přinese ulehčení práce. Projde také všechny potřebné funkcionality a upozorní na časté chyby v současné praxi.

Úmluva CMR při přepravě zboží: odpovědnost odesilatelů, zasilatelů, dopravců, příjemců a pojistitelů

Pravidla přepravní smlouvy dle Úmluvy CMR – Jaké správné přepravní doklady používat – Jak v praxi řešit reklamace – Pojištění odpovědnosti dopravce a pojištění přepravované zásilky

12. 05. 2020

Nevhodně uzavřená smlouva o přepravě může přinést značné finanční ztráty. Ujistěte se, jakou odpovědnost nese dopravce za přepravovanou zásilku a jaká je jeho případná náhradová povinnost. Ověřte si, že přepravní doklad obsahuje všechny nezbytné náležitosti. Nastavte výhodná smluvní pravidla se svými partnery. Seznamte se se změnami právní úpravy ve vnitrostátní dopravě a zejména s jejich praktickým dopadem.

Velká novela zákona o matrikách 2020 a aktuální problémy stávající praxe

Novinky a změny ve správě matričních agend – Dopady do praxe, upozornění na možné procesní chyby

19. 05. 2020

Novela zákona o matrikách (nyní sněmovní tisk č. 593) se s předpokládanou účinností od 1. 7. 2020 významně dotkne aplikační praxe jednotlivých správců při správě matričních agend. Seznamte se včas s desítkami změn, které budete muset promítnout do své praxe, zejm. s novou úpravou problematiky změn příjmení či určení otcovství, ale také uzavření registrovaného partnerství. A diskutujte se lektorkou aktuální problémy ve stávající praxi.

Veřejná podpora

Kdo a za jakých okolností může podporu z veřejných zdrojů získat? Proč veřejnou podporu řešit a jaké jsou následky nezákonné podpory?

21. 05. 2020

Všichni, kterých se týkají dotace, veřejné zakázky, nebo mají jakékoli jiné obchodní vztahy se státem (státní podniky, obce aj.), musejí zohlednit riziko poskytnutí nezákonné veřejné podpory. Získejte komplexní praktické informace k veřejné podpoře, k výjimkám, notifikaci, ale i k následkům nezákonné podpory a k vymáhání pravidel práva veřejné podpory. Zveme Vás na seminář připravený ve spolupráci s advokátní kanceláří Weinhold Legal.

Nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR) startuje 26. 5. 2020. Jste připraveni?

Nejkritičtější změny regulačních požadavků a nové právní povinnosti pro výrobce, dodavatele a distributory zdravotnických prostředků. Dopad do praxe zdravotnických zařízení.

28. 05. 2020

Na konci května vstupuje v účinnost Nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR). Jedná se o největší změnu regulačních požadavků na zdravotnické prostředky za několik dekád. Je to veliká výzva nebo spíše hrozba pro Medtech sektor v nových členských zemích EU? Přijďte se dozvědět více na seminář. Ověřte si, zda jste v dosavadním průběhu příprav něco nepřehlédli, a získejte doporučení, kam soustředit pozornost v posledních měsících a dnech před účinností nařízení.

Datové schránky (ISDS) v roce 2020: novinky, postupy, praktické rady

Jak prokazovat autentičnost, integritu a nepopiratelnost dokumentu za dodržení všech povinností při vedení spisové služby

02. 06. 2020

Elektronizace veřejné správy, zejm. přechod na datové schránky, představuje pro organizace i obchodní společnosti četné problémy a ukazuje se, že v praxi se vyskytují nejasnosti při jejich používání. Jedním aspektem jsou technické souvislosti, druhým je hledisko právní. Jedná se zejm. o zajištění uchovatelnosti dokumentu v elektronické podobě do budoucna nezávisle na hardwaru a softwaru, který bude existovat. Problém právní může nastat z hlediska různých převodů, změn formátů atd., kdy může dojít ke ztrátě autenticity dokumentů. Seznamte se se základními pravidly a postupy, jak u těchto dokumentů evidovat a hlavně zachovat řadu prvků, které do budoucna jednoznačně prokážou autentičnost, integritu a nepopiratelnost dokumentu za dodržení všech povinností při vedení spisové služby.

Kontrola výkonu spisové služby – jak na ni

Návod na revizi postupů – Rizikové oblasti, na které se kontrola zaměřuje – Odstranění častých chyb

18. 06. 2020

Kontroly vedení spisové služby ze strany dozorového orgánu jsou stále častější. Seznamte se s průběhem kontroly spisové služby, povinnostmi ze strany kontrolních orgánů i kontrolovaného. Získejte návod, jak se na kontrolu připravit a jaká opatření přijmout k odstranění případných nedostatků.

Služební vozidla v praxi: jak zvládnout celou agendu bez chyb

Legislativa – Školení a zdravotní prohlídky – Povinné přestávky – Monitoring vozidel – Úprava interních dokumentů – Náhrada škody na majetku a zdraví

23. 06. 2020

Využívají-li Vaši zaměstnanci služební či svá soukromá vozidla k výkonu práce, pak Vám jako personalistům či správcům vozového parku vzniká agenda, která s sebou nese mnoho úskalí (a zdaleka se nejedná jen o oblast BOZP, monitorování pomocí GPS, tvorbu interních dokumentů týkající se používání služebních vozidel, ale i např. o náhradu škody). Seznamte se s nejčastějšími chybami, abyste včas zabránili možným rizikům a sankcím ať již ze strany zaměstnanců, tak kontrolních orgánů.

Jak probíhá kontrola inspekce práce ve firmě

Práva a povinnosti zaměstnavatele v průběhu kontroly a v následném řízení

24. 06. 2020

Pokud je zaměstnavatel na kontrolu oblastního inspektorátu práce (OIP) dobře připraven a zná svá práva a povinnosti, napomůže to nejen hladkému průběhu kontroly, ale zejména bezproblémovému výsledku. Na semináři se dozvíte veškeré podstatné informace a praktická doporučení, které Vám pomohou úspěšně projít kontrolou.

Komplexní seminář INCOTERMS 2020: jak používat v praxi nová pravidla

Certifikovaný komplexní seminář zaměřený na pravidla pro výklad obchodních podmínek, vztah k platebním podmínkám a vztah k přepravní a pojistné smlouvě připravený ve spolupráci s ICC ČR

08. 09. 2020

Od 1. 1. 2020 vstoupila v účinnost revize pravidel INCOTERMS®2020. Pokud jste je ve své praxi začali nebo začnete využívat, pak Vám tento seminář pomůže prohloubit znalost nových pravidel pro výklad obchodních podmínek, jejich porozumění i schopnost volby vhodné podmínky. Zorientujete se ve vztahu Incoterms 2020 k platebním podmínkám, k přepravní a pojistné smlouvě. Upozorňujeme naše zákazníky, že počet míst je omezen.

ZOBRAZIT VŠE    1 2 3