Delego logo Váš partner na cestě k informacím

8:43 | 24. ledna 2020

konec menu

KALENDÁŘ

LEDEN 2020
PÚSČPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ÚNOR 2020
PÚSČPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Předchozí
měsíce…

Další měsíce…

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE

INCOTERMS 2020: nová pravidla a jejich aplikace do obchodní praxe od 1. 1. 2020

Certifikovaný srovnávací seminář zaměřený na vysvětlení rozdílů INCOTERMS 2020 oproti INCOTERMS 2010 připravený ve spolupráci s ICC ČR

30. 01. 2020

1. 1. 2020 vstoupila v účinnost revize pravidel INCOTERMS®2020, kterou připravila Mezinárodní obchodní komora (ICC). Zorientujte se v nových pravidlech a rozdílech mezi INCOTERMS 2020 a INCOTERM 2010 na srovnávacím semináři připraveném ve spolupráci s ICC ČR. Upozorňujeme naše zákazníky, že počet míst je omezen.

DPH: novela zákona 2020

Aktuální problémy v uplatňování DPH

06. 02. 2020

Při uplatňování DPH v roce 2020 musí účetní zohlednit důležité změny, které již nabyly účinnosti, a současně se připravit na další významnou novelu, která je právě ve schvalovacím legislativním procesu. Seznamte se s aktuálními změnami v DPH a s připravovanou novelou. Ověřte si, že nepřehlížíte nic podstatného při uplatňování DPH v roce 2020, a získejte řešení problémových okruhů a sporných postupů, které v praxi činí obtíže a jsou finanční správou sankcionovány.

BOZP aktuálně: Pracovní úrazy a nemoci z povolání z pohledu zaměstnavatele, novinky 2020

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání ve světle schválených i očekávaných změn v pracovnělékařských službách

11. 02. 2020

Pracovnělékařské služby a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání ovlivnila v letech 2017 až 2019 řada legislativních změn a novinek. V praxi se řeší problémy, které se týkají povinnosti zaměstnavatele při vedení evidence a dokumentace pracovních úrazů, jejich hlášení a předkládání záznamu o úrazu a záznamu o úrazu – hlášení změn a poskytování náhrady škody a nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání. To dokazují i výsledky kontrolní činnosti orgánů státní správy. Získejte přehled povinností zaměstnavatele, které musíte ze zákona plnit, a konkrétní doporučené postupy pro řešení legislativních požadavků v praxi.

Povinnost elektronické evidence tržeb od 1. 5. 2020 pro všechny subjekty

Kdo je povinen tržby evidovat a jaké tržby podléhají povinnosti evidence – Povinnosti před přijetím první evidované tržby – Postup při vlastní elektronické evidenci tržeb – Umístění informačního oznámení – Opatření k vynucení nápravy – Závazné posouzení o určení evidované tržby

13. 02. 2020

Elektronická evidence tržeb se bude od 1. května 2020 nově vztahovat na všechny subjekty (naběhne tzv. 3. a 4. fáze). Tato zákonná povinnost se nově dotkne všech podnikatelů a firem, kteří za své zboží či služby přijímají platby v hotovosti. Zorientujte se v nových povinnostech a ujistěte se, jaké tržby jste povinni evidovat, co je potřeba učinit před přijetím první evidované tržby a jak postupovat při vlastní elektronické evidenci tržeb. Seznamte se se všemi náležitostmi a konkrétními postupy a připravte se na splnění této nové povinnosti včas. Zjistěte, co bude v této evidenci od května 2020 nového.

Financování školství aktuálně – novinky 2020

Finanční zdroje MŠ, ZŠ, SŠ a PHmax a hlavně jaké normativy a podle čeho na jednotlivé nárokové i nenárokové složky platu získáme

25. 02. 2020

Reforma financování ve školství začala s nástupem roku 2020 a zcela změnila tvorbu rozpočtu školy. Nyní je však třeba znát nejen nová pravidla rozpočtování, ale i možnosti, jak reálně využít nové metodiky pro získání dostatku finančních prostředků pro zkvalitnění výuky.

Rozdělení a výplata zisku a jiných složek vlastního kapitálu

Právní a daňové souvislosti. Odpovědnost statutárního orgánu obchodní společnosti.

27. 02. 2020

Rozhodujete-li na základě pozitivních výsledků hospodaření v minulém roce o rozdělení a výplatě zisku, pak musíte dodržet přesný postup v souladu s platnou legislativou, ověřit si, že vyplatit podíly na zisku, o kterých rozhodla valná hromada, lze, provést test insolvence a další úkony, abyste si byli jisti, že jednáte s péčí řádného hospodáře. Seznamte se s jednotlivými druhy nároků na výplatu z vlastního kapitálu a s právními podmínkami vyplácení a příjmu těchto úhrad.

Home office a další flexibilní formy zaměstnání: benefit pro zaměstnance i zaměstnavatele?

Pravidla home office v praxi – Sdílené pracovní místo – Částečné úvazky – DPP – DPČ – Pružná pracovní doba a její nerovnoměrné rozvržení – Konto pracovní doby

03. 03. 2020

Využívají-li Vaši zaměstnanci benefit v podobě home office, pak v personální praxi musíte improvizovat a institutu home office dát pravidla i bez významnější opory v zákoníku práce. Jedná se např. o jeho sjednání, organizaci, náhradu nákladů, oblast BOZP či uzavření individuální dohody a vnitřních směrnic. Také další flexibilní formy zaměstnávání přinášejí v praxi řadu otázek a nejasností. Stávající praxi navíc zásadně ovlivní i připravovaná novela zákoníku práce. Seznamte se s nejčastějšími chybami, abyste včas zabránili možným rizikům a sankcím ať již ze strany zaměstnanců, tak kontrolních orgánů.

Vývoz: jak zvládnout proces výstupu zboží z celního území Společenství

Zjednodušené vs. standardní celní řízení – Vývoz zboží a DPH – Certifikace AEO – BREXIT

05. 03. 2020

Řešíte-li ze své pozice vývoz zboží, pak je pro Vás nezbytná znalost celního kodexu Unie, nových prováděcích předpisů a celního zákona. Novelizace se dotkla též uplatňování DPH. Byly zavedeny zjednodušené postupy, zejm. samoschvalování, kdy dovozce nebo vývozce realizuje celní řízení sám, bez přítomnosti celního úřadu vč. výpočtu celního dluhu a kontrol zákazů a omezení. Zároveň však došlo i ke zpřísnění kritérií pro zájemce o tyto zjednodušené postupy. Navíc nás letos čeká BREXIT, tzn. odchod Velké Británie z EU, a s tím spojená povinnost absolvovat celní řízení. Zorientujte se v rozdílu mezi standardním celním řízením a celním řízením zjednodušeným. Využijte výhody jednotlivých zjednodušených postupů, ale seznamte se i s úskalími, abyste kvalifikovaně přenastavili firemní procesy a generovali logistické, časové, organizační, personální a v neposlední řadě také významné finanční úspory.

Evidence pracovní doby

Jak se vyhnout chybám v evidenci pracovní doby, které jsou ze strany kontrolních orgánů často pokutovány

12. 03. 2020

Evidence pracovní doby a její řádné vedení je povinností každého zaměstnavatele, a to jak ze soukromého, tak i veřejného sektoru. V praxi si zaměstnavatelé často kladou otázky: Jaký je rozdíl mezi evidencí docházky a evidencí pracovní doby? Musím evidovat i přestávky v práci a noční práci? Jaký je rozdíl mezi nařízenou a dohodnutou prací přesčas a může být odměna za práci přesčas zahrnuta přímo ve mzdě? Pochybení při plnění těchto povinností je navíc stíháno sankcemi za přestupek. Získejte odpovědi na tyto a další otázky, které v praxi řešíte, na specializovaném semináři.

Služební vozidla v praxi personalisty a správců vozových parků: jak zvládnout celou agendu bez chyb

Legislativa – Školení a zdravotní prohlídky – Povinné přestávky – Monitoring vozidel – Úprava interních dokumentů – Náhrada škody na majetku a zdraví

19. 03. 2020

Využívají-li Vaši zaměstnanci služební či svá soukromá vozidla k výkonu práce, pak Vám jako personalistům či správcům vozového parku vzniká agenda, která s sebou nese mnoho úskalí (a zdaleka se nejedná jen o oblast BOZP, monitorování pomocí GPS, tvorbu interních dokumentů týkající se používání služebních vozidel, ale i např. o náhradu škody). Seznamte se s nejčastějšími chybami, abyste včas zabránili možným rizikům a sankcím ať již ze strany zaměstnanců, tak kontrolních orgánů.

Úmluva CMR při přepravě zboží: odpovědnost odesilatelů, zasilatelů, dopravců, příjemců a pojistitelů

Pravidla přepravní smlouvy dle Úmluvy CMR – Jaké správné přepravní doklady používat – Jak v praxi řešit reklamace – Pojištění odpovědnosti dopravce a pojištění přepravované zásilky

26. 03. 2020

Nevhodně uzavřená smlouva o přepravě může přinést značné finanční ztráty. Ujistěte se, jakou odpovědnost nese dopravce za přepravovanou zásilku a jaká je jeho případná náhradová povinnost. Ověřte si, že přepravní doklad obsahuje všechny nezbytné náležitosti. Nastavte výhodná smluvní pravidla se svými partnery. Seznamte se se změnami právní úpravy ve vnitrostátní dopravě a zejména s jejich praktickým dopadem.

Komplexní seminář INCOTERMS 2020: jak používat v praxi nová pravidla

Certifikovaný komplexní seminář zaměřený na pravidla pro výklad obchodních podmínek, vztah k platebním podmínkám a vztah k přepravní a pojistné smlouvě připravený ve spolupráci s ICC ČR

21. 04. 2020

Od 1. 1. 2020 vstoupila v účinnost revize pravidel INCOTERMS®2020. Pokud jste je ve své praxi začali nebo začnete využívat, pak Vám tento seminář pomůže prohloubit znalost nových pravidel pro výklad obchodních podmínek, jejich porozumění i schopnost volby vhodné podmínky. Zorientujete se ve vztahu Incoterms 2020 k platebním podmínkám, k přepravní a pojistné smlouvě. Upozorňujeme naše zákazníky, že počet míst je omezen.

ZOBRAZIT VŠE    1 2 3