Na základě vaší objednávky Vám zašleme přístupové údaje. Záznam webináře je možné shlédnout kdykoli, a to i opakovaně. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován. Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.