Mgr. Tomáš Roubal


Mgr. Tomáš Roubal je společníkem poradenské a škodně-regulační kanceláře REGULA – JUDr. Václav Roubal, spol. s r.o., člen České společnosti pro dopravní právo. V přepravním (logistickém) oboru působí v různých pozicích více než 30 let. Specializuje se na problematiky odpovědnosti subjektů činných v mezinárodní i vnitrostátní silniční nákladní dopravě, tj. na problematiky přepravní smlouvy resp. odpovědnosti dopravců, zasílatelů, odesílatelů, příjemců, pojistitelů.