JUDr. Marilla Kokešová


JUDr. Marilla Kokešová je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Působí jako samostatný advokát s komplexní advokátní praxí. Charakterizuje ji mnohaletý výkon všeobecné advokacie. Ve své praxi se věnuje pracovnímu právu a v této oblasti i lektorské a publikační činnosti, ochraně osobnosti a osobních údajů, dále občanskému, obchodnímu a korporátnímu právu. Publikovala on-line odpovědi z oblasti pracovního práva v rámci pracovněprávní poradny ve spolupráci s několika internetovými servery. Publikuje odborné články k pracovněprávní problematice se zaměřením na podnikatelskou praxi, vystupovala rovněž k právním otázkám v rámci pořadu ČT pro podnikatele POKR. Je autorkou odborných publikací a spoluautorkou dalších vzdělávacích publikací, zejména z oblasti pracovního práva.