Ing. Miriam Lukášová


Ing. Miriam Lukášová absolvovala výrobně ekonomickou fakultu na VŠE v Praze, dále Institut certifikace účetních. V roce 2004 byla jmenována znalcem KS Brno v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence. V současnosti ve své účetní a znalecké kanceláři se věnuje zpracování účetnictví OSVČ, právnickým osobám jak podnikatelským tak neziskovým organizacím – spolkům, dále se věnuje znalecké činnosti a publikační činnosti.