Ing. Vladimír Volek


Ing. Vladimír Volek získal své zkušenosti nejprve ve firmě Imados a následně se stal technickým ředitelem obchodní firmy s balicí technikou Ronex. Od roku 1999 působí v ČESKÉ OBALOVÉ ASOCIACI SYBA, kde je od roku 2007 ředitelem. V letech 1999–2006 byl šéfredaktorem časopisu Svět balení. Od roku 2001 je také členem organizace obalových novinářů International Packaging Press Organisation (IPPO). Rovněž se angažuje v technicko-normalizační komisi TNK 78 – Obaly, která působí při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Za Českou republiku se podílel na přípravě evropské technické normy „Braille na obalech léčiv“.

V současné době je členem pracovní skupiny na přípravu evropských norem pro obaly na potraviny a normy pro ochranné prvky na obalech léčiv. Jako reprezentant ČESKÉ OBALOVÉ ASOCIACE SYBA zastupuje zájmy českého obalového průmyslu v European Packaging Institutes Consortium (EPIC) a ve World Packaging Organisation (WPO).