Ing. Robert Křepinský, člen Rady vlády


Ing. Robert Křepinský působí jako člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, dále je předsedou Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP a členem Pracovního týmu pro bezpečnost práce Rady hospodářské a sociální dohody České republiky. Podílel se na tvorbě novely vyhlášky č. 79/2003 Sb.