Mgr. Jan Turek, EY Law


Jan Turek, v současnosti v EY Law advokátní kanceláři s.r.o., je advokátem od roku 2008, a to se zaměřením na občanské a obchodní právo, včetně práva obchodních korporací. Ve své praxi se kromě korporátních projektů a každodenní korporátní agendy zabývá také právním poradenstvím v oblasti M&A (včetně komplexních předinvestičních právních prověrek) a v oblasti práva duševního vlastnictví a ochrany osobních údajů a soustavně se věnuje také právu veřejného zadávání.