PharmDr. Jan Honegr, Ph.D.


PharmDr. Jan Honegr, Ph.D. se zdravotnickým prostředkům věnuje ve své vědecké práci od roku 2014, kdy se stal postdoktorandem na Katedře Biomedicínského inženýrství VŠB. V oblasti zdravotnických prostředků zaměřuje svůj výzkum na hodnocení investic do vývoje zdravotnických prostředků a regulačním požadavkům na zdravotnické prostředky. Výsledky publikuje v mezinárodních i českých časopisech a konferenčních sbornících. Na podporu své výzkumné činnosti získal jako spoluřešitel (hlavní řešitel na instituci) i grant Grantové Agentury ČR. Od roku 2019 spolupracuje s advokátní kanceláří Vilímková Dudák & Partners jako konzultant pro oblast regulace zdravotnických prostředků.